เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หวั่นชาวนาแห่ปลูกล้น พาณิชย์สอบราคาข้าวเหนียวแพงทุบสถิติ

17 พฤษภาคม 2559
2,181
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ ตรวจสอบสาเหตุที่ราคาข้าวเหนียวในขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นมากว่าผิดปกติหรือไม่ หลังจากได้รับข้อมูลว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวสูงถึงตันละ 13,000-15,000 บาท หรือกิโลกรัม (กก.) ละ 13-15 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่อยู่ที่ตันละ 11,000 บาท หรือ กก.ละ 11 บาท เพราะเกรงว่า ในฤดูกาลผลิตใหม่ เกษตรกรจะแห่ปลูกข้าวเหนียวมากขึ้น เพราะเห็นว่าราคาดี ซึ่งในที่สุด จะก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำได้
"ตอนนี้ ราคาข้าวเปลือกเหนียวทำสถิติสูงสุด และสูงกว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตันละกว่าพันบาทแล้ว ซึ่งกังวลว่าในรอบหน้าเกษตรกรจะแห่ปลูกมากขึ้น ตอนนี้ กรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ กำลังหาสาเหตุอยู่ว่า ราคาที่สูงขึ้นเป็นเพราะความต้องการที่แท้จริงหรือความต้องการเทียม เพราะปกติข้าวเหนียวปลูกเพื่อบริโภคในประเทศ และส่งออกต่อปีไม่สูงมาก ประมาณ 300,000 ตันเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบสาเหตุนั้น จะเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมว่าต้องการใช้ข้าวเหนียวเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือมีการลักลอบนำไปขายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกำลังประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกับไทย"

นางสาวชุติมา กล่าวต่อถึงแนวโน้มราคาข้าวโลกว่า ต้องจับตาการส่งออกของประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ทั้งอินเดียและเวียดนาม หาก 2 ประเทศนี้ส่งออกข้าวในปริมาณมาก ราคาข้าวในตลาดโลกจะไม่สูงมาก แต่หากปริมาณการส่งออกลดลง ราคาข้าวจะปรับสูงขึ้น ขณะที่ไทยได้ผลิตข้าวตามแผนบริหารจัดการครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวไทยปรับเพิ่มขึ้นด้วย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หวั่นชาวนาแห่ปลูกล้น พาณิชย์สอบราคาข้าวเหนียวแพงทุบสถิติ.". (17-05-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 18-05-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/621364