เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภัยแล้งดันราคาข้าวพุ่งสูงสุดรอบ 2 ปี

16 พฤษภาคม 2559
2,461
นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ราคาข้าวสารในประเทศได้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาเพิ่มจาก 12,000 บาท/ตัน มาอยู่ที่ 13,000 บาท/ตัน หรือปรับขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 500 บาท/ตัน ส่งผลให้โรงสีต้องไล่ซื้อขาวเปลือกในตลาดจากก่อนหน้านี้เคยซื้อ 8,000 บาท/ตัน ขึ้นเป็น 9,000 บาท/ตัน แต่ราคาดังกล่าวชาวนาจะได้รับผลประโยชน์ไม่มาก เพราะผลผลิตข้าวเปลือกปรับลดลงจากภัยแล้ง และข้าวส่วนใหญ่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วเกือบหมดแล้ว
ราคาข้าวในตลาดปัจจุบันที่ปรับขึ้น ถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ หรือสูงสุดในรอบ 2 ปี แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนถ้าตกตามที่คาดการณ์ไว้ช่วงปลายเดือนนี้ จะทำให้ข้าวนาปรังที่ออกเดือนส.ค.-ก.ย.ได้ผลผลิตดี ทำให้ราคาข้าวลดความร้อนแรง แต่ถ้าไม่เป็นไปตามคาดการณ์ต้องจับตาดูราคาข้าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดย ราคาข้าวเปลือก 5% (ความชื้น 15%) อยู่ที่ 8,500-9,000 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงวันที่ 29 เม.ย.ที่ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ 8,200-8,400 บาท/ตัน ส่งผลให้ราคาข้าวสารเจ้าราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.35-1.36 หมื่นบาท/ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.27-1.29 หมื่นบาท/ตัน ขณะที่ราคาส่งออกข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ 424 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงวันที่ 27 เม.ย. ที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ 399 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และราคาส่งออกข้าวนึ่งปรับเพิ่มขึ้นจาก 410 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันอยู่ที่ 439 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าว โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวนึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เฉลี่ย 20-30 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน สาเหตุมาจากตลาดแอฟริกาเริ่มมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ชะลอการซื้อไป โดยข้าวที่ส่งไปส่วนใหญ่เป็นข้าวนึ่ง ซึ่งใช้ข้าวเปลือกใหม่ ทำให้เกิดการแย่งซื้อในตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ภัยแล้งดันราคาข้าวพุ่งสูงสุดรอบ 2 ปี.". (15-05-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 16-05-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://dailynews.co.th/economic/397698