เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงและจุดสีน้ำตาลหลังพบเริ่มระบาดแล้ว

10 พฤษภาคม 2559
3,993
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย รายงานสภาพการทำนาและศัตรูข้าวเพื่อเตือนภัยการระบาดฤดูนาปรัง หลังสำรวจ10อำเภอ พบโรคไหม้คอรวงและใบจุดสีน้ำตาลเริ่มระบาดแล้ว เร่งแนะนำให้ความรู้กับเกษตรกร เตรียมเฝ้าระวังการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด
นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รายงานผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายว่า ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายโดยกลุ่มวิชาการได้ดำเนินการติดตามสภาพการทำนาและศัตรูข้าวเพื่อเตือนภัยการระบาดในฤดูนาปรัง ซึ่งได้สำรวจแปลงนาปรังกว่า10จุดในพื้นที่ อ.พาน ,อ.เมือง,อ.เชียงของ,อ.ป่าแดด,อ.แม่สรวย,อ.เวียงป่าเป้า,อ.แม่สาย,อ.เชียงแสน,อ.เวียงชัยและอ.เวียงเชียงรุ้ง พบว่าหลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไหม้ระยะคอรวงและใบจุดสีน้ำตาล โดยเฉพาะในพื้นที่นาข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 ใน อ.ป่าแดดและต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ แต่ความรุนแรงยังไม่เกินระดับเศรษฐกิจ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งแนะนำให้ความรู้เกษตรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคแล้ว เพราะหากปล่อยทิ้งไว้โดยเฉพาะโรคไหม้คอรวง เชื้อราจะเข้าทำลายที่คอรวงทำให้คอรวงแห้งตายเมล็ดข้าวจะลีบสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตได้

นายพายัพภูเบศวร์ กล่าวต่อว่า สำหรับการป้องกันโรคทั้ง2ชนิด ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในอัตราเชื้อสด1กก.ต่อน้ำ 50-100 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นต้นข้าวในแปลงที่พบอาการของโรคไหม้และและใบจุดสีน้ำตาล หรือฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูกข้าว 2-3 ครั้ง ในตอนเย็น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค แต่ถ้ายังมีการระบาดให้ฉีดพ่นสารเคมี เช่น บีม คาซูมิน ฟูจิ -วัน คาร์เบนดาซิม หรือคิตาซิน-พีอย่างใดอย่างหนึ่ง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนา หากพบการระบาดของโรคให้รีบป้องกันกำจัดตามวิธีดังกล่าว
ด้านนายบุญถึง นุธรรม บ้านเลขที่ 41/4 ม.18 บ.เกี๋ยงเหนือ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ ให้สัมภาษณ์ว่าในพื้นที่ ต.ห้วยซ้อทั้งแปลงข้าวนาปีและนาปรังจะพบการระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาลทุกปี สำหรับปีนี้ตนปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 ทั้งหมด 4ไร่ พบว่าเป็นโรคใบจุดสีน้ำตาลทั้งหมดอย่างไม่ทราบสาเหตุ เบื้องต้นได้ขอรับการสนับสนุนเคมีภัณฑ์จากเทศบาลตำบลห้วยซ้อเพื่อฉีดพ่นกำจัดโรคแล้ว คาดว่าอาการของโรคจะค่อยๆหายไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : พายัพภูเบศวร์ มากกูล .นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย .สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2559.
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย