เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวเกษตรกรเร่งไถนาเตรียมดิน ถือฤกษ์ดี วันพืชมงคลหว่านข้าว

09 พฤษภาคม 2559
2,684
9 พ.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เร่งไถนาเตรียมดินใช้ฤกษ์วันพืชมงคลหว่านข้าวในนาซึ่งชาวนาส่วนใหญ่เชื่อว่าหว่านข้าววันนี้จะได้ผลผลิตดีไม่มีศัตรูพืชมารบกวน
สำหรับในวันนี้ถือเป็นวันดีซึ่งจะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชผลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้มีใจมั่นในการเพาะปลูก โดยชาวนาในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก แต่ก็ได้เร่งไถนาข้าวของตนเองเพื่อเตรียมดินให้พร้อมในการหว่านข้าวในวันนี้ เนื่องจากชาวนาทุกคนเชื่อกันว่าหากได้เพาะปลูกข้าวในวันนี้ถือเป็นวันที่ฤกษ์งามยามดี จะได้ต้นข้าวที่สมบรูณ์แมลงศัตรูพืชจะไม่มารบกวนข้าวของชาวนา นอกจากนี้ชาวนาส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า หลังจากวันนี้ไปแล้วฝนจะตกลงมาจนทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามดีไม่แล้งอย่างที่ผ่านมาจึงได้นัดหมายหว่านข้าวกันในวันนี้

ซึ่งในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล มีพื้นที่ทำนาปลูกข้าวอยู่จำนวนหลายพันไร่ ส่วนใหญ่เป็นการทำนาแบบหว่านข้าวแห้งรอน้ำฝนจึงเหมาะที่จะเริ่มหว่านข้าวทำนาปีกันตั้งแต่ช่วงนี้ เพราะนาข้าวของที่นี้จะมีอายุนานกว่าข้าวแบบนาดำหรือหว่านน้ำตม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวเกษตรกรเร่งไถนาเตรียมดิน ถือฤกษ์ดี วันพืชมงคลหว่านข้าว.". (09-05-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 09-05-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/214923