เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พิษแล้งทำเมล็ดข้าวชาวนาโคราชเสียหายกว่า70%

26 เมษายน 2559
3,129
ชาวนาใน ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ต่างพากันจ้างรถเกี่ยวข้าวให้มาเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างคึกคัก แต่หลายคนต้องพบกับความผิดหวัง เนื่องจากข้าวนาปรังทุกแปลงประสบกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้เมล็ดลีบ ได้รับความ
เสียหายเป็นจำนวนมาก
ด้าน นายองอาจ ทะยอมใหม่ อายุ 63 ปี ชาวนารายหนึ่ง ในหมู่บ้านแปะ หมู่ 8 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปีนี้ตนได้ปลูกข้าวนาปรังจำนวน 15 ไร่ ซึ่งทำไปตามปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยคาดหวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขาย เพื่อนำเงินมาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งปีที่แล้วสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ยไร่ละ 800 กิโลกรัม รวมประมาณ 12 ตัน แต่มาในปีนี้ปรากฏว่าที่นาของตนประสบกับปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากเขื่อนลำตะคองไม่ปล่อยน้ำมาให้ ส่วนข้าวที่เกี่ยวได้แล้วก็คงจะขายไม่ได้ราคา เพราะเมล็ดไม่สมบูรณ์ หากนำไปสีก็จะได้เมล็ดที่หักเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นโรงสีจึงไม่รับซื้อ ตนจึงต้องฝืนใจเก็บไว้กินเองในครอบครัว สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ นาผืนดังกล่าว นายองอาจ ต้องเสียค่าเช่าปีละ 1,000 บาทต่อไร่ รวม 15,000 บาท และได้กู้ยืมเงินจากธนาคารมาลงทุน จึงทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้สินไว้ทั้งหมด ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้ดื้อต่อคำเตือนของชลประทาน แต่หากไม่ให้ทำนาก็ไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไร เพราะมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชื่อข่าว.". (24-04-2559). ไอเอ็นเอ็น.: สืบค้นเมื่อ 26-04-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://news.sanook.com/1984826