เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ให้กษ.เร่งหามาตรการแก้ยางเสนอใหม่ใน7วัน

13 พฤศจิกายน 2561
2,000

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ว่า ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ไขปัญหาราคายาพารา โดยให้เร่งหามาตรการแก้ไขยางและเสนอกลับเข้ามาภายใน ?7 วัน พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรโดยเฉพาะประชาชนผู้ปลูกยางได้รับทราบ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของยางพาราที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแนวทางที่ได้เสนอเข้าที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง ยืนยันภายใน 7 วันนี้จะได้เห็นมาตรการที่ชัดเจน ?ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิต การประกันราคายางสด รวมถึงสินค้าปลายทาง ที่ใช้เป็นส่วนประกอบจากยางพารา ทั้งนี้ เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถกระตุ้นให้ราคายางพารา สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน


พร้อมกันนี้ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ที่ประชุม ได้รับรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องนโยบายการแก้ไขราคาปาล์มแห่งชาติ โดยรัฐบาลมีมาตรการผลักดัน 3 มาตรการ คือ การปรับสต๊อกปาล์มที่ปกติมียอดการส่งออกประมาณ 3 แสนตัน ซึ่งได้แก้ไขโดยประสานกระทรวงพลังงาน นำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 160,000 ตัน เพื่อลดปริมาณสต๊อกน้ำมันภายในประเทศ พร้อมขยายระยะเวลาส่งออกปาล์ม ที่จะสิ้นสุดประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ เพิ่มไปอีก 6 เดือน เป็นเดือน พฤษภาคม 2562 และการนำผลปาล์มไปเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลจากร้อยละ 6.5 เป็นร้อยละ 7.0 ในส่วนของน้ำมันดีเซลบี 20 ตั้งเป้าใช้กับรถบรรทุกประมาณ 10 ล้านลิตร ซึ่งได้ให้กระทรวงพลังงานผลักดันใช้น้ำมันดีเซลบี20 ในรถบรรทุกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้จะช่วยแก้ปัญหาและลดสต๊อกน้ำมันปาล์มลงได้ พร้อมกันนี้ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารติดตามการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน


นอกจากนี้ ยังมีแนวทางเจรจาการส่งออกปาล์ม ไปยังทวีปยุโรปให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ขณะที่ปัจจุบันราคาปาล์มอยู่ที่ 2 บาท 60 สตางค์ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ราคาปาล์ม จะอยู่ที่ 3 บาท 10 สตางค์


 


 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :