เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ถกผู้ค้าปุ๋ยลดราคารอบที่ 3

18 เมษายน 2559
2,812
น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ จะเชิญผู้ประกอบการปุ๋ยมาหารืออีกครั้งในช่วงกลางหรือปลายเดือน เม.ย. นี้ เพื่อขอความร่วมมือในการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีลงจากเดิมอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่จะมีการเพาะปลูกข้าวในช่วงหลังจากสิ้นสุดของภัยแล้งนี้ แต่ก็ยอมรับว่าอาจปรับลดราคาลงได้ไม่มากนัก เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ปรับลดราคาลงมาแล้ว 2 ครั้ง รวมถึงกรมฯ จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้คงราคาปุ๋ยเอาไว้จนถึงปลายปี จากเดิมที่การตรึงราคาจะสิ้นสุดในเดือน พ.ค. นี้
"กรมฯ จะคุยกับจะคุยกับผู้ประกอบการปุ๋ยอีกครั้งหลังจากสงกรานต์ เพื่อหารือการปรับลดราคาปุ๋ยรอบที่ 3 แต่การปรับลดราคาครั้งนี้อาจลดได้ไม่มากนัก แต่จะมีการขอตรึงราคาปุ๋ยไว้จนถึงปลายปี ส่วนการปรับลดราคายางรถยนต์ ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม อีกทั้งตอนนี้ราคายางพารา และราคาน้ำมันเริ่มขยับขึ้นมาบ้างแล้ว และเบื้องต้นในตอนนี้ผู้ประกอบการก็มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา ส่งเสริมการขาย อยู่บ้าง"


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ถกผู้ค้าปุ๋ยลดราคารอบที่ 3 .". (16-04-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 18-04-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://dailynews.co.th/economic/391544