เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวเชียงราย โอดภัยแล้งลุกลามหนัก หวั่นเกิดการแย่งชิงน้ำ

07 เมษายน 2559
2,414
นายบุญ ดวงแสง อายุ 68 ปี ชาวบ้านบ้านดู่ หมู่ 5 อ.เมืองเชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้น้ำในแม่น้ำนางแล ซึ่งมีต้นน้ำมาจากขุนน้ำนางแล หมู่ 7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย หล่อเลี้ยงชาวบ้าน 4 ตำบล จำนวนกว่า 20 หมู่บ้าน มี ต.นางแล ต.แม่ข้าวต้ม ต.ท่าสุด และ ต.บ้านดู่ ได้ใช้อุปโภคและบริโภค รวมถึงทำไร่ทำนา น้ำเริ่มแห้งขอดมากว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งไม่เคยแล้งอย่างนี้มาก่อน ชาวบ้านต้องขุดกักน้ำเป็นช่วงๆ และสูบน้ำที่เหลือน้อยไปบรรเทาพืชไร่ที่ปลูกไว้ ทำให้บางครั้งเริ่มเกิดปัญหาแย่งชิงน้ำกัน บางคนต้อง ขุดบ่อบาดาลเข้าที่นาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังแห้งตาย จึงขอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยผันน้ำจากแม่น้ำกกมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วย
ขณะที่บริเวณใต้สะพานน้ำอิง หมู่ 10 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย นายเลื่อน ผิวผ่อง กำนันตำบลบ้านต้า นายบุณลัย คำทะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากสวนกล้วยหอมจีน ที่มาเช่าพื้นที่ปลูกกว่า 2,900 ไร่ เพราะแหล่งน้ำจากแม่น้ำอิง เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ของ 3 อำเภอ คือ อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล อ.เชียงของ เนื่องจากการสูบน้ำใต้ดินอาจทำให้มีผลกระทบระยะยาว แหล่งน้ำใต้สวนกล้วยเป็นพื้นที่อนุรักษ์สงวนพันธุ์ปลา อยู่ใกล้พื้นที่ป่าชุมชนหนองป่าโอ่ ถือเป็นแหล่งอาหารของชุมชนด้วย จึงหวั่นว่าจะเกิดปัญหาการแย่งน้ำขึ้น ทั้งนี้มี นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา อนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังปัญหา

นายสมเกียรติ กล่าวว่า ข้อสรุปที่ชาวบ้านร้องเรียนผ่านไปถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ตรวจสอบนั้นมี 6 ข้อ ดังนี้ 1. พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, ตรวจสอบบัญชี, เรื่องเกษตรพันธสัญญา, หน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2. การใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 3. ตรวจสอบการใช้น้ำ ปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อไร่จากกรมทรัพยากรน้ำ 4. ตรวจสอบการขยายพื้นที่, ตรวจสอบนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.กระบวนการผลิตว่าขั้นตอนการปลูกและการดูแลสวนกล้วยถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษ ทั้งดินและน้ำ และ 6.ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยสุขภาวะของคนงานในสวนจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบ กสม. จะดำเนินการหลังได้รับเรื่องร้องเรียน.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวเชียงราย โอดภัยแล้งลุกลามหนัก หวั่นเกิดการแย่งชิงน้ำ.". (05-04-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 05-04-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/601019