เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โคราชประกาศภัยแล้งเป็น 11 อำเภอ จ่อขุดบ่อบาดาลเพิ่ม 80 แห่ง

23 มีนาคม 2559
4,194
นายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา ยังคงทวีความรุนแรงบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วเพิ่มขึ้น 1 อำเภอ จากเดิม 10 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 11 อำเภอ ประกอบด้วย อ.โนนสูง อ.โนนไทย อ.ด่านขุนทด อ.เทพารักษ์ อ.พระทองคำ อ.ขามสะแกแสง อ.คง อ.บัวใหญ่ อ.แก้งสนามนาง อ.บัวลาย และ อ.สูงเนิน มีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 63 ตำบล 674 หมู่บ้าน 60,145 ครัวเรือน มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า 460,000 ไร่
ทั้งนี้ ในส่วนสถานการณ์ของปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ภาพรวมล่าสุด มีปริมาณน้ำที่เหลือใช้การอยู่ที่ 344.48 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 31.11 เปอร์เซ็นต์ของความจุกักเก็บ 1,169.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากเทียบปริมาณน้ำใช้การกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะมีปริมาณน้ำที่น้อยกว่า 58.80 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะที่แนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่ในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภค ทาง จ.นครราชสีมา โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 80 บ่อบาดาล ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเริ่มมีการขุดเจาะบ่อบาดาล มีกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ อีกทั้งยังได้มีการจัดงบเร่งด่วนเป็นจำนวนเงินกว่า 1,500,000 บาท ดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลในพื้นที่ 10 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 229 บ่อ ที่จะมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน เม.ย. เช่นกัน.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โคราชประกาศภัยแล้งเป็น 11 อำเภอ จ่อขุดบ่อบาดาลเพิ่ม 80 แห่ง.". (22-03-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 23-03-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/594538