เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แล้งขยายวง ชาวนา ขุดบ่อเพิ่มความลึก หลังน้ำบาดาลสูบไม่ออก

16 มีนาคม 2559
4,622
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 ชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ ต้องเร่งว่าจ้างคนงานมาทำการขุด และเพิ่มความลึกของบ่อบาดาลให้ลึกเพิ่มมากขึ้น หลังบ่อบาดาลที่เคยใช้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ทำนาตามปกติได้
นายภิรมย์ จันทร์เขียว ชาวนาหมู่ที่ 9 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง กล่าวว่า หลังจากปัญหาภัยแล้งรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ในขณะนี้บ่อบาดาลของชาวนา ในพื้นที่จำนวนมากที่ขุดไว้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ทำนาอย่างที่เคยได้ เนื่องจากน้ำใต้ดินเหือดแห้งเหลือน้อยไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร
เบื้องต้น ต้องจ้างคนงานมาขุดบ่อบาดาลบ่อเดิมให้ลึก และเพิ่มวงบ่อขึ้นไปอีก โดยจากเดิมบ่อบาดาลที่ขุดไว้มีความลึก 3-5 เมตร แต่ในขณะนี้ต้องเพิ่มความลึกเป็น 10-12 เมตร เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ชาวนาอีกหลายรายในพื้นที่ ยังคงดิ้นรนเพิ่มความลึกของบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำมาใช้ในการทำนาด้วยเช่นกัน.
..........
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แล้งขยายวง ชาวนา ขุดบ่อเพิ่มความลึก หลังน้ำบาดาลสูบไม่ออก.". (15-03-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 16-03-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/591024