เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ สนองรัฐ ดันข้าวไรซ์เบอร์รี่ ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์

14 มีนาคม 2559
3,183
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมและทำกิจกรรมเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ บนพื้นที่ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในโครงการรักใครให้ไรซ์เบอร์รี่ ว่า โครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่วัลเลย์ อู่คำ จ.บึงกาฬ ขึ้นมา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวนาผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้เข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากรการตลาด มีอำนาจการต่อรองมากขึ้นในการซื้อหาปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งได้มีการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นอีกด้วย
นางสาวชุติมา กล่าวด้วยว่า กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่วัลเลย์ อู่คำ ได้ใช้กลยุทธ์ในการทำแผนธุรกิจ และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ตามการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว

"ทางกระทรวงพาณิชย์อยากจะรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนคนไทย ใส่ใจคุณภาพ ด้วยการหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นสินค้านำร่องและสนับสนุนให้คนไทยหันมามอบข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณประโยชน์แก่คนที่คุณรัก ดังแคมเปญ รักใครให้ไรซ์เบอร์รี่ นั่นเอง" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ สนองรัฐ ดันข้าวไรซ์เบอร์รี่ ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์.". (14-03-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 14-03-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/590442