เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ เปิดขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร

09 มีนาคม 2559
42,249
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เปิดจำหน่ายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรชาวนาในปีนี้ จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าว กข15 ข้าวขาวดอกมะลิ105 และข้าว กข6 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจปลูกข้าว กข15 เพิ่มมากขึ้น เปิดขายไม่นาน ข้าว700 ตัน ขายหมดเกลี้ยง เหตุจาก กข15 เป็นข้าวเจ้าพันธุ์เบา อายุเก็บเกี่ยวสั้น คุณภาพข้าวมีความหอมนุ่มใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ105 และขายได้ราคาดีพอๆกัน จึงเป็นที่นิยมปลูกกันมากในปัจจุบัน
นายโอภาส สารสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มีภารกิจในการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีจำหน่ายให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย และส่วนราชการที่สนใจในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเมล็ดข้าวพันธุ์ดีนั้น ย่อมส่งผลให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวธรรมดาทั่วไป ตลอดจนมีความต้านทานต่อโรคและแมลงสูงอีกด้วย โดยทางศูนย์ฯได้รับมอบหมายจากสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย รวมทั้งสิ้น 4,000 ตัน/ปี ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว กข15(ข้าวเจ้าพันธุ์เบา) จำนวน 700 ตัน/ปี เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ(ข้าวหอมมะลิ105) จำนวน 3,000 ตัน/ปี และเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 จำนวน 300 ตัน/ปี สำหรับราคาจำหน่ายขนาดบรรจุกระสอบ 25 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น เมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 และข้าวขาวดอกมะลิ105 ราคาจำหน่าย 23-24 บาท/กิโลกรัม หรือ 575-600 บาท/กระสอบ ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ราคาจำหน่าย 22 บาท/กิโลกรัม หรือ 550 บาท/กระสอบ
นายโอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเกษตรกรชาวนาเริ่มหันมาปลูกข้าว กข15 เพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากยอดสั่งซื้อและสั่งจองเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และในปีนี้เมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ก็ถูกจำหน่ายจนหมดในระยะเวลาอันสั้นช่วงเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ แค่ 2 เดือน พันธุ์ข้าว 700 ตัน ก็ขายหมดเกลี้ยง สาเหตุที่ชาวนานิยมปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าว กข15 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าหอมตระกูลเดียวกับข้าวขาวดอกมะลิ105 แต่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 90-95 วัน ชาวบ้านเรียกกันว่า"พันธุ์ข้าวเบา" หรือภาษาถิ่นอีสานเรียกว่า"ข้าวมะลิดอ" ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ประมาณ 25-30 วัน คุณภาพข้าวที่ได้จะมีความหอมนุ่มคล้ายกับข้าวขาวดอกมะลิ105 ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน ผลผลิตเฉลี่ยอาจจะได้น้อยกว่าแต่ขายได้ในราคาเทียบเท่ากับข้าวขาวดอกมะลิ105
สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทางศูนย์ฯ ยังมีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ขาวดอกมะลิ105 เหลืออยู่ประมาณ 2,000 ตัน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 เหลืออยู่ประมาณ 89 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559) และคาดว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลืออยู่ในสต็อก จะสามารถจำหน่ายให้กับเกษตรกรหมดก่อนถึงต้นฤดูกาลทำนาหรือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม อย่างแน่นอน

เกษตรกร ร้านค้า หรือ ตัวแทนจำหน่าย ที่สนใจสั่งซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 152 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-312592 หรือที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

แหล่งที่มาของข้อมูล : โอภาส สารสิทธิ์. สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2559.
เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี.