เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ชาวบุรีรัมย์นำรถไถนาแย่งสูบน้ำใกล้แห้งขอด หล่อเลี้ยงข้าวนาปรังใกล้แห้งตาย
02 มีนาคม 2559
1,263
บุรีรัมย์ - ชาวนาอำเภอสตึก บุรีรัมย์ ต่างใช้รถไถนาแย่งสูบน้ำจากคลองธรรมชาติที่ใกล้แห้งขอดหล่อเลี้ยงข้าวนาปรังกว่า 100 ไร่ที่กำลังออกรวงไม่ให้แห้งตาย หลังภัยแล้งคุกคามตั้งแต่ต้นฤดู ร้องภาครัฐเร่งขุดลอกคลองกักเก็บน้ำให้เกษตรกรทำนาและปลูกพืชผักเป็นอาชีพได้ตลอดฤดู
ชาวนาบ้านพลับ ม.3 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ กว่า 20 รายต่างพากันนำเครื่องจักรกลการเกษตรหรือรถไถเดินตามมาแย่งกันสูบน้ำใน ?คลองหนองเบ็ญ? ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขินใกล้แห้งขอด หล่อเลี้ยงข้าวนาปรังที่กำลังตั้งท้องและออกรวงกว่า 100 ไร่เพื่อเป็นการยื้อไม่ให้ต้นข้าวขาดน้ำแห้งตายก่อนการเก็บเกี่ยว

โดยชาวนาบอกว่าสาเหตุที่ยอมเสี่ยงปลูกข้าวนาปรังเพราะไม่มีอาชีพอื่นทำ ถึงแม้ภาครัฐประกาศให้งดทำนาปรังและไม่รับผิดชอบหากประสบภัยแล้งนาข้าวขาดน้ำเสียหาย โดยน้ำในคลองที่เหลือสามารถสูบได้เพียง 1-2 วันจะเหือดแห้งทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังต้องเสี่ยงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจได้ผลผลิตน้อยทำให้ไม่คุ้มกับการลงทุน

กรณีดังกล่าวจึงร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยการขุดลอกคลองให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ทำนาและเพาะปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี หรือแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตดังกล่าวด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีเกษตรกรหลายรายปล่อยให้ข้าวนาปรังแห้งตายแล้วเนื่องจากอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ

ด้านนายสุมิตร แร่ทอง อายุ 51 ปี ชาวนาบ้านพลับรายหนึ่ง บอกว่า ชาวนาในหมู่บ้านพลับหลายรายที่เว้นว่างจากการปลูกข้าวนาปี ไม่มีงานทำว่างงานยอมเสี่ยงทำนาปรังเพื่อเก็บไว้บริโภคและเป็นรายได้เสริม กลับประสบปัญหาภัยแล้งในรอบหลายปี ทำให้ข้าวนาปรังที่ปลูกขาดน้ำ ทำให้เกษตรกรหลายรายต้องแย่งสูบน้ำใส่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงเพราะเกรงว่าจะแห้งตายไม่ได้ผลผลิต และบางรายได้ปล่อยนาข้าวที่ขาดน้ำทิ้งเสียหายเนื่องจากพื้นที่นาอยู่ห่างไกลคลอง หรือแหล่งน้ำ

จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านแหล่งน้ำ และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวบุรีรัมย์นำรถไถนาแย่งสูบน้ำใกล้แห้งขอด หล่อเลี้ยงข้าวนาปรังใกล้แห้งตาย ". (01-03-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 02-03-2559, เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000021982
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
17-32°C
นครราชสีมา
17-33°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×