เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เร่งเครื่องตรวจร้านค้าปุ๋ย สารเคมี

01 มีนาคม 2559
2,936
กรมวิชาการเกษตร สั่งสารวัตรเกษตรและเครือข่าย เดินหน้าตรวจสอบร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศอย่างเข้มข้น สกัดปุ๋ย-สารเคมีปลอม เผย 1 เดือนอายัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพไปแล้วกว่า 3,000 กก. พร้อมแจงปริมาณนำเข้าปุ๋ยย้อนหลัง 2 ปี ลดลงต่อเนื่องเหตุภัยแล้งกระทบเกษตรกรอย่างหนักส่งผลผู้ประกอบการชะลอการลงทุน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืชอย่างเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและให้เห็นผลภายใน 3 เดือน โดยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กรมได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรและเครือข่ายสารวัตรเกษตรกว่า 400 นาย ตรวจสอบสถานที่ผลิตและร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศอย่างละเอียดซึ่งดำเนินการไปแล้ว 4,606 แห่งพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างและสั่งอายัดเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ แบ่งเป็นปุ๋ย จำนวน 60 ตัวอย่าง อายัดปุ๋ยชนิดเม็ด 3,151.18 กิโลกรัม ชนิดน้ำ 6 ลิตร วัตถุอันตราย จำนวน 64 ตัวอย่างอายัด 37 กิโลกรัม ชนิดน้ำ 452.5 ลิตรและพันธุ์พืช จำนวน24 ตัวอย่าง อายัด 41.38 กิโลกรัม

เมื่อลองเปรียบเทียบปริมาณการนำเข้าปุ๋ยในประเทศไทยย้อนหลังไป 2 ปี พบว่า ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยลดลงเรื่อยๆ โดยปี 2557 ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยมาประมาณ 5,400,000 ตัน เป็นเงินถึง 66,375,000,000 บาท ต่อมาในปี 2558 นำเข้าปุ๋ยทั้งประเทศลดลง เหลือเพียง 4,650,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 56,700,000,000 บาท ลดลงจากปี 2557 ถึงร้อยละ 14 และเมื่อมาเปรียบเทียบกับการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม 2559 เพียงเดือนเดียว มีการนำปุ๋ยเข้ามาทั้งสิ้น 151,000 ตัน ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันในปี 2558 ที่มีการนำเข้ามา จำนวน 310,000 ตัน ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 51 เลยทีเดียว

สำหรับสาเหตุที่ทำให้มีการนำเข้าปุ๋ยลดลงนั้น อาจเกิดจากปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้พื้นที่ในการทำการเกษตรลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุนผลิตปัจจัยการผลิตไว้เพื่อรอจำหน่ายเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งเรื่องต้นทุนสินค้าและการตลาด จึงชะลอการผลิตไว้ก่อน ประกอบกับการที่เกษตรกรงดทำนาปรังและปัญหาราคายางตกต่ำ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตปุ๋ยสำหรับข้าวและยางพาราลดลงตามไปด้วย

"จากการที่กรมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยมอบหมายให้สารวัตรเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เร่งตรวจสอบและจับกุมร้านค้าที่ลักลอบจำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีปลอมให้กับเกษตรกรมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งกำชับให้สารวัตรเกษตรติดตามตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตตามฤดูกาลผลิตพืช รวมถึงจับตาสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมใช้ทุกสูตรและทุกระยะเวลาที่ใช้ในพืชด้วย เพื่อควบคุมและลดปัญหารถเร่จำหน่ายปุ๋ยปลอมในพื้นที่ ถือเป็นต้นทางของการลดต้นทุนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการะกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากเกษตรกรจะได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้ออกมาก็มีคุณภาพ ขายได้ราคา" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เร่งเครื่องตรวจร้านค้าปุ๋ย สารเคมี .". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/203617


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.naewna.com/local/203617