เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ต้นแบบความสำเร็จ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใส่นาข้าว

01 มีนาคม 2559
2,371
ยามนี้ ชาวนาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ต่างก็มองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หลายคนนำเอาความรู้จากการบอกสอนของบรรพบุรุษ ผลิตเป็นสินค้าหลากหลายประเภทออกวางจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น ประเภท อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องจักสาน เป็นต้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ หลังว่างทำนาปลูกข้าว
อย่างเช่น ชาวนาบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ หลังว่างเว้นจากการทำนาปลูกข้าว ก็ไม่ปล่อยให้ว่างงาน จึงมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยการร่วมกลุ่ม กลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนหนามแท่ง ขึ้น ด้วยการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์ จำหน่าย เสริมรายได้แก่สมาชิก แถมยังเป็นการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอีกด้วย และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

นายสลัด อุ่นทวง อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 1 บ้านโนนหนามแท่ง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนหนามแท่ง เล่าว่า ก่อนนั้น ชาวนาบ้านโนนหนามแท่ง หลังหมดฤดูทำนาปลูกข้าว ก็จะว่างงาน ส่วนใหญ่จะเดินทางไปหางานทำตามต่างจังหวัดใหญ่ หรือไม่ก็กรุงเทพฯ ต่อมา มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมอาชีพ แนะนำ บอกสอนตามที่ถนัด จึงเป็นที่มาของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผลิตข้าวพันธุ์บ้านโนนหนามแท่ง ออกวางจำหน่าย ด้วยการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวบรรจุใส่กระสอบ ขนาด 50 กิโลกรัม จำหน่ายแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในราคากระสอบละ 600 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะซื้อไปเป็นพันธุ์ข้าวปลูกในการทำนาปีถัดไป
นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผลิตพันธุ์ข้าว ยังมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรที่สนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ตามนโยบายของจังหวัดอำนาจเจริญ

ซึ่งขั้นตอนในการทำปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ยุ่งยากอะไร โดยเริ่มแรกจัดหาพื้นที่ให้พอเหมาะในการทำงาน จะต้องเป็นลานกว้างพอดี จากนั้นนำส่วนผสม เช่น ปุ๋ยคอก แกลบ รำ ปูนขาว กระดูกป่นนำมาผสมกันที่บริเวณ ซึ่งเตรียมไว้ จากนั้นนำน้ำหมักอีเอ็มที่คลุกกากน้ำตาลแล้ว รดลงไปจนทั่ว แล้วคลุกให้เข้ากัน เสร็จแล้วนำไปบรรจุดกระสอบ ขนาด 50 กิโลกรัม ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 7-15 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้ โดยจะทำแจกจ่ายให้แก่สมาชิกทั้ง 15 คน เพื่อนำไปหว่านลงที่นา สำหรับปลูกข้าว ส่วนเกษตรกรที่ต้องการก็จะจำหน่ายในราคากระสอบละ 50 บาท ซึ่งก็ขายดีมาก ปัจจุบันกลุ่มมีเงินหมุนเวียนอยู่ จำนวน 70,000 บาท เพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมในยามขัดสน และปลอดดอกเบี้ย

นายสลัด อุ่นทวง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนหนามแท่ง กล่าวทิ้งท้ายว่า จัดตั้งกลุ่มฯเมื่อปี พ.ศ.2545 ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่จำนวน 15 คน ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการทำมาจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานพัฒนาทีดินจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ได้ส่งเสริมปลูกข้าวอินทรีย์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมจนเข้าใจดีและประสบความสำเร็จ ที่ผ่านมามีเกษตรกรผู้สนใจเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานตลอดเวลา

สำหรับผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ต้องการเดินทางไปศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนหนามแท่ง ก็สามารถติดต่อไปที่ โทร. 08-6879-1147 ได้ทุกวัน

สนธยา ทิพย์อุตร

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง ต้นแบบความสำเร็จ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใส่นาข้าว.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/204741