เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งหอมมะลิ GI เจาะตลาดจีน

03 กุมภาพันธ์ 2559
1,982
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ตามที่กรมการข้าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยดำเนินการใน 2 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด และ สุรินทร์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนำตัวแทนเกษตรกร 2 จังหวัด ร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้GI โดยครั้งแรกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China-Asean Expo ณ นครหนานหนิง เมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2558
ขณะที่ในปี 2559 ได้นำเกษตรกรไปร่วมแสดงสินค้าในประเทศจีนอีก 3 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้าเพื่อขยายตลาดส่งออกสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม ณ ห้างสรรพสินค้า Poly Canal Plaza มณฑลกวางตุ้ง, งาน11th Guangzhou Special Purchasesfor the Spring Festival Fairs ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ณ นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง และงาน The 4th Nanning New Year Shopping Festival ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ? 5 กุมภาพันธ์ ณ หอแสดงสินค้านครหนานหนิง มณฑลกว่างสี

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุลผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวว่า ชาวจีนนิยมบริโภคข้าวหอมจากไทยมาก แต่ที่ผ่านมามีการปลอมปนข้าวจากที่อื่นแล้วอ้างเป็นข้าวไทย ทำให้เกิดความเสียหายการมาเปิดตลาดข้าวถึงประเทศจีนจึงได้รับความสนใจ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร นักธุรกิจ มาเจรจาธุรกิจเพื่อสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการเจรจาธุรกิจของงานที่นครหนานหนิง มณฑลกว่างสี เป็นที่น่ายินดี คือ นายเฉิน คัง หัว เจ้าของ www.easyju.cn ที่มีการซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เนตรายใหญ่ของประเทศจีน ได้มาเจรจานำเข้าข้าวหอมมะลิไทย 100% แบรนด์ "ข้าวหอมกัลยา" ที่ได้รับการรับรอง GI จาก EU ไปจำหน่ายในเว็บไซต์

"การนำเกษตรกรไปร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศจีน เริ่มทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย และมีการติดตามหากร่วมงานที่เมืองต่างๆ เช่นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เนตรายนี้มีสาขาถึง 13 แห่งในจีน ก็ติดตามมาจากการแสดงสินค้าในครั้งก่อน จนแน่ใจในคุณภาพสินค้านำมาสู่การตัดสินใจเจรจากับเจ้าของแบรนด์ข้าวหอมกัลยาซึ่งเป็นข้าวหอม GI ใน EU เจ้าแรกของประเทศไทย นับเป็นความสำเร็จที่กรมการข้าวสามารถต่อยอดแข่งขันให้สินค้าข้าวไทยในจีนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น"นายกฤษณพงศ์ กล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ส่งหอมมะลิ GI เจาะตลาดจีน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/200480
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.naewna.com/local/200480