เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาเชียงรายครวญ พิษลมหนาวทำข้าวนาปรังชะงักโต

03 กุมภาพันธ์ 2559
3,768
เกษตรเชียงรายแนะผู้ปลูกข้าวนาปรัง เฝ้าระวังอากาศหนาว ผลกระทบในการปลูกข้าวนาปรังที่ชาวนาต้องระวัง เน้นย้ำให้เลือกพันธุ์ข้าวก่อนปลูก และศึกษาสภาพอากาศ เพื่อผลประโยชน์ของเกษตร ขณะที่ปี59 เชียงรายปลูกข้าวนาปรังเพิ่มถึง 80,000 ไร่
นางนงคราญ สองเมืองแก่น กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า หลังจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย ได้รายงานว่าช่วงนี้ ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศหนาว มีหมอกบางในตอนเช้าบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 10 -16 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมกราคม2559ที่ผ่านมา(อุณหภูมิลดต่ำสุด -3 ถึง8 องศาเซลเซียส) ทำให้ช่วงดังกล่าวมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังหลายราย ประสบปัญหาเรื่องการปลูกข้าวนาปรังแบบนาหว่าน ทำให้ข้าวไม่ยอมงอกเนื่องจากกระทบกับอากาศที่หนาวเย็นจัด จึงอยากเน้นย้ำให้เลือกพันธุ์ข้าวก่อนปลูก และศึกษาสภาพอากาศให้ดี และล่าสุดยังมีประกาศเตือนอุณหภูมิอาจลดลงอีกในช่วง วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ประเทศไทยจะกลับมาหนาวอีกครั้ง จากความกดอากาศสูงที่จะแผ่ลงมายังประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิลดลงอีกจึงอยากให้เกษตรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่กำลังหว่านข้าวเตรียมรับมือให้ดี
ขณะที่นายตา สมประสงค์ เกษตรกรผู้ทำนา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงรายได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานว่า ตนมีอาชีพทำนามา40 กว่าปี ปลูกทั้งข้าวนาปีและนาปรัง ซึ่งปีนี้ก็ทำการปลูกข้าวนาปรังโดยทำการหว่านข้าวไปเมื่อวันที่ 25มกราคม 2559 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มาพายุเข้าทำให้ฝนตก และสภาพอากาศลดต่ำลงจึงทำให้ข้าวที่ตนหว่านไปกว่า10 ไร่ ไม่งอกทำให้ผลผลิตเสียหาย ต้องกลับมาวางแผนเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ เนื่องจากกระทบกับอากาศหนาวเย็นในครั้งนั้น นอกจากตนแล้วก็ยังมีเพื่อนๆเกษตรกรอีกหลาย10 ราย เช่นกัน ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งตนก็รู้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจสืบเนื่องจากที่ตนไม่ได้ติดตามข่าวสารการเกษตรและพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและอีกอย่างช่วงนั้นชาวนาต่างมีความจำเป็นที่จะต้องลงมือไถหว่านปลูกไปตามฤดูกาลที่เคยทำทุกๆปี

ด้านนางนงคราญ ยังเพิ่มเติมกับทีมงานฯ ว่า ในช่วงเดือน ธ.ค.- ก.พ.ของทุกปี ถือเป็นฤดูนากาลทำนาปรัง สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ข้าวจะได้รับความเสียหายจากอากาศที่หนาวเย็น ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์ว่า ปีนี้อากาศจะหนาวกว่าปกติ และนาน เพราะเฉพาะนั้นการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านเกษตรกรควร คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ มีความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สะอาดปราศจากเชื้อโรค และสิ่งเจือปน อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้คือ 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยนำเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำ 12 ชั่วโมง แล้วหุ้มไว้ 24-36 ชั่วโมง หว่านลงบนแปลงที่เตรียมไว้แล้วให้สม่ำเสมอ ซึ่งควรจะจมลึกลงไปในเทือกเพียงครึ่งหรือค่อนเมล็ดจะให้ผลดีที่สุด ในปี 2559 นี้ ผลสำรวจจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พบข้อมูลการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรจังหวัดเชียงรายที่ได้ขึ้นทะเบียนการเกษตรแล้วทั้งหมด จำนวน 150,000 ไร่ ในขณะที่ ปี 2558 มีผู้ปลูกข้าวนาปรังเพียง 70,000 ไร่เท่านั้น โดยกระจายพื้นที่ปลูกข้าวเรียงตามลำดับอำเภอต่างๆดังนี้
อ.พาน,อ.แม่จัน,อ.เวียงชัย,อ.เมือง,อ.แม่สรวยและอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นต้นโดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1,ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2,ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี1 อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรท่านใดที่ต้องการความรู้เรื่องการปลูกข้าวหน้าหนาวเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรและศูนย์วิจัยข้าวในจังหวัดภูมิลำเนาของท่าน ในวันและเวลาราชการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : นงคราญ สองเมืองแก่น.สนง.เกษตรจังหวัดเชียงราย.สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2559
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย