เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ข้าว

27 มกราคม 2559
3,471
สภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ สภาพอากาศแปรปรวนเป็นอย่างมาก ลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน และมีอากาศเย็นและหมอกในตอนเช้า ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้ทำให้เหมาะแก่การเกิดโรคและแมลงศัตรูในนาข้าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ ที่อาจสร้างความเสียหายให้เกษตรกรผู้ทำนาข้าว
ทางด้านนายกิตติ วัฒนกสิการ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ฝากเตือนชาวนาที่กำลังปลูกข้าวอยู่ในช่วงนี้ ให้เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ เกษตรกรผู้ทำนาควรหมั่นสังเกต และเฝ้าระวังแปลงนาของตนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นโรคที่พบบ่อยสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตเสียหายได้ หากไม่มีการป้องกันอาจทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงได้ ซึ่งการระบาดของของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั่นเกิดการระบาดโดยใช้กระแสลมเป็นตัวพัดพา จึงทำให้โรคสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
โรคไหม้เป็นโรคที่เกิดได้ง่ายโดยเฉพาะแปลงนาที่มีการปลูกข้าวจำนวนมากและหนาแน่น และเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไหม้ แนะนำให้ลดการใส่ปุ๋ย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรง ส่วนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั่น ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นพาหะที่สามารถทำให้เกิด โรคใบหงิก ต้นข้าวเตี้ย แคระ ตามมา ส่วน
การป้องกันการเกิดเพลี้ยกระโดดนั้น ควรจะเริ่มตั้งแต่การปลูกข้าว ข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น ข้าวพันธุ์ชัยนาท สุพรรณบุรี ปทุมธานี ฯ ไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดู เพื่อลดความเสียหาย หากเกิดการระบาดควรฉีดพ่นด้วยสารสกัดสะเดา หรือเชื้อราบิวเวอเรีย แต่หากพบการระบาดมีความรุนแรง ควรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดำเนินการควบคุม

หากเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-255652 ได้ในวันเวลาราชการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : กิตติ วัฒนกสิการ .สัมภาษณ์. 25 มกราคม 2559.
เรียบเรียงโดย : ประวิทย์ ชลกลาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา