เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายลุ่มภาคกลาง สั่งงดทำนาเพื่อกันน้ำไว้ใช้ปลายปี
25 มกราคม 2559
1,970
25 ม.ค. 59 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งจากที่ได้ขึ้นฮอลิคอปเตอร์ตรวจดูปริมาณน้ำลุ่มเจ้าพระยา และพื้นที่ภาคกลางว่าหลังจากมีฝนตกมากในช่วงปลายสัปดาห์ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้น และเติมน้ำในแหล่งน้ำของเกษตรกร อีกทั้งการขึ้นปฎิบัติการฝนหลวงในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นด้วย
"ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จ. มีฝนตกมีความชุ่มชื้นมากขึ้น ซี่งฝนหลวงได้ขึ้นบิน ทำให้ฝนตกมากขึ้น ในลุ่มน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้นน้ำเขื่อนป่าสักฯเติมน้ำเขื่อนได้บางส่วนและในแหล่งน้ำเกษตรกร นำมาใช้ได้ช่วงฤดูแล้ง ถือเป็นมาตรการล่วงหน้าที่เตรียมรับมือภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถึงแม้มีปริมาณเข้าเขื่อนใหญ่ ก็สามารถใช้น้ำปลูกพืชระยะสั้นเท่านั้นไม่สามารถทำนาปรังได้ การระบายน้ำยังเป็นไปตามแผนวันละ16-17 ล้านลบ.ม.เพื่อกิจกรรมหลักอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำทะเลเท่านั้น เพราะช่วงแล้งยังยาวนานถึงกลางปี" ปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายลุ่มภาคกลาง สั่งงดทำนาเพื่อกันน้ำไว้ใช้ปลายปี.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/199156


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.naewna.com/local/199156