เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป ชาวนาอ่างทองสู้แล้ง เพาะไส้เดือนขายแทนปลูกข้าว

19 มกราคม 2559
2,562
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 หลังเกิดภัยแล้งลุกลามขยายวงกว้างภายใน จ.อ่างทอง น้ำในคลองชลประทานหลายแห่งแห้งขอด เกษตรกรหลายรายหันไปพึ่งน้ำจากแหล่งธรรมชาติ และการขุดบ่อบาดาลสูบน้ำทำการเกษตรสู้ภัยแล้ง ด้านชลประทาน ขอความร่วมมือในการหยุดการทำนา ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน เนื่องจากน้ำต้นทุนในเขื่อนเหลือน้อย โดยเจ้าหน้าที่เกษตรได้นำเมล็ดพันธุ์พร้อมกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ แจกจ่ายชาวบ้าน เพื่อสร้างรายได้ช่วงหยุดทำนา
นางอภาภรณ์ มะกรูดทอง อายุ 55 ปี ชาวนา ต.เทวราช อ.เมืองอ่างทอง ที่ได้รับแจกไส้เดือนจำนวนหนึ่ง นำไส้เดือนมาเลี้ยงขยายพันธุ์และขายให้แก่ชาวบ้านที่ชอบตกปลาซื้อไปเป็นเหยื่อ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นค่าอาหารวันละ 40-50 บาท จุนเจือครอบครัวในช่วงภัยแล้ง ซึ่งการเพาะเลี้ยงไส้เดือนทำได้ง่าย โดยขายขีดละ 40 บาท หรือบางครั้งขายเป็นถุง ราคาถุงละ 10 บาท อีกทั้งยังได้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไปทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปลูกผักเสริมต่อไป.
แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป ชาวนาอ่างทองสู้แล้ง เพาะไส้เดือนขายแทนปลูกข้าว.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/564271
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.thairath.co.th/content/564271