เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปัดฝุ่นสถาบันพาณิชย์ข้าว

18 มกราคม 2559
2,067
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่าในการประชุมร่วมกับผู้ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีนวัตกรรม เพื่อหารือถึงแผนการผลิต และพัฒนาข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทางภาคเอกชนได้เสนอให้มี ไรซ์บอร์ด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เคยศึกษาและมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง สถาบันพาณิชย์ข้าว เพื่อเข้ามาดูแลการผลิตข้าว ทั้งระบบซึ่งดูตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าว โดยเรื่องดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์จะหารือเพื่อดำเนินการต่อไป
"การประชุมกับผู้ประกอบการค้าข้าวครั้งนี้ ทำให้พบปัญหาเรื่องของสินค้าข้าวที่มีการพัฒนา มีการวิจัย หรืออยู่ระหว่างทดลอง แต่ไม่สามารถพัฒนาและต่อยอดเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างก็เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมสินค้าไว้มากมายแต่กลับไม่นำมาใช้ กระทรวงพาณิชย์จึงต้องการผลักดันสินค้าข้าวที่มีการพัฒนา นำออกมาทำตลาด และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในตัวสินค้าข้าว เช่น ข้าวผลิตเป็นรำ ข้าวสามารถทดแทนน้ำมันมะกอกได้ ผลิตภัณฑ์ข้าวสามารถทดแทนแป้งสาลี เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์เตรียมปรับโครงสร้าง 4 สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ภายใน 3-5 ปี โดยใช้ตลาดเป็นตัวนำด้านการผลิต เพื่อป้อนสินค้าเข้าสู่ตลาดตามความต้องการ พร้อมกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า ผ่านการพัฒนาด้วยระบบนวัตกรรมใหม่ การวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด และนำสินค้าเกษตรดังกล่าวมาทดแทนวัตถุดิบเดิม เชื่อว่าบางรายการสามารถเพิ่มมูลค่าจาก 10 บาท ได้ถึง 10,000 บาท.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ปัดฝุ่นสถาบันพาณิชย์ข้าว.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/563461

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.thairath.co.th/content/563461