เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจังหวัดนครปฐมเตือนชาวนา เตรียมรับมือ

07 มกราคม 2559
2,228
นครปฐม/ นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครปฐม จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้ากับดักแสงไฟในปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับช่วงนี้เกษตรกรหลายรายงดทำนาปรัง ทำให้แหล่งอาหารของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีน้อย โดยตัวเต็มวัยที่มีปีกสามารถอพยพเข้าทำลายข้าวได้เป็นบริเวณกว้าง เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อจะได้ป้องกันกำจัดได้ทัน ก่อนที่จะมีการระบาดอย่างรุนแรง ลักษณะการทำลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นข้าว เหนือระดับน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวก แห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียก ?อาการไหม้? และยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส สาเหตุโรคใบหงิกและโรคเขียวเตี้ยมาสู่ต้นข้าว
การป้องกันกำจัด การใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 กข 29 กข 31 กข 41 และไม่ควรปลูกชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 4 ฤดูกาล ควบคุมระดับน้ำ โดยระบายน้ำออกจากแปลงนาให้แห้ง หรือมีน้ำเรี่ยผิวดิน 7-10 วัน แล้วปล่อยน้ำเข้าแปลงนาสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดได้ ใช้กับดักแสงไฟ หรือเครื่องดูดแมลงเพื่อลดประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยได้จำนวนมาก ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย เมื่อเริ่มพบการทำลายยังไม่ระบาดรุนแรง ใช้ก้อนเชื้อสดในอัตรา 1 กิโลกรัม (4 ถุง) ต่อน้ำ 25-50 ลิตร พ่นให้สัมผัสกับตัวแมลงและควรฉีดพ่นในเวลาเย็นหรือแสงแดดอ่อนๆ หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี ให้ใช้ตามคำแนะนำของกรมการข้าว ห้ามใช้สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ และสารอะบาเม็กตินในนาข้าว เนื่องจากมีพิษต่อศัตรูธรรมชาติ โดยเฉพาะมวนเขียวดูดไข่ ซึ่งจะทำหน้าที่คอยดูดกินไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เกษตรจังหวัดนครปฐมเตือนชาวนา เตรียมรับมือ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/36186
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.banmuang.co.th/news/region/36186