เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรสุรนารี 2559

28 ธันวาคม 2558
3,203
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เกษตรสุรนารี 2559 ภายใต้แนวคิด "เกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง" ในระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2559 ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ
การจัดแสดงนิทรรศการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรของ มทส. ทั้งด้านพืช สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมการเกษตร
นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
การสัมมนาและอบรมทางวิชาการสำหรับเกษตรกรหลายหลักสูตร
การประกวดด้านพืชและสัตว์
กิจกรรมสันทนาการ
การออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลาย
นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน วันมันสำปะหลังโคราช, งานแสดงและประกวดโค มทส. ครั้งที่ 11 และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559


--------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มสท. จ.นครราชสีมา
โทร. 044-224-152-3, 044-224-743
Website : www.sut.ac.th
Facebook : www.facebook.com/KasetSUT


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.thailandexhibition.com/Event-77/15033