เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรโคราช เตือนชาวนาระวังโรคข้าวระบาดในฤดูหนาว แนะวิธีการป้องกัน

28 ธันวาคม 2558
6,492
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เตือนชาวนาระวังโรคระบาดข้าวที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะเป็นโรคไหม้ข้าว และโรคขอบใบแห้ง ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับชาวนาเป็นอย่างมาก พร้อมกับแนะนำวิธีป้องกันก่อนเกิดโรค
ทางด้านนายกิตติ วัฒนกสิการ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ลักษณะสภาพอากาศในโคราชบ้านเราตอนนี้ ในตอนกลางวันจะมีอากาศแห้ง ส่วนในเวลากลางคืนจะมีอากาศชื้น ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่หนาวเย็น ทำให้เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าวโดยเฉพาะในระยะนี้ เป็นช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้อง หากมีการระบาดของโรค จะไม่เห็นอาการของโรคที่ชัดเจน เหมือนกับการเกิดโรคในระยะที่ข้าวแตกกอ อาการของโรคข้าวไหม้นั้น มีสาเหตุเกมาจากเชื้อรา และด้วยสภาพอากาศเช่นนี้แล้ว เชื้อราสามารถแพร่กระจายและทำให้เกิดโรคระบาดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะลม เป็นตัวที่ทำให้เชื้อกระจายให้เกิดโรค และในช่วงนี้ที่พบมากก็คือโรคไหม้ระยะออกรวง ลักษณะคือ เมื่อมีเชื้อราเข้าไปทำลาย จะทำให้เมล็ดข้าวลีบ แต่ถ้าเชื้อราเข้าทำลายตอนรวงข้าวแก่ในระยะที่ใกล้เก็บเกี่ยว
บริเวณคอรวงจะเกิดรอยแผลช้ำสีน้ำตาล ทำให้เปราะหักพับง่ายและเกิดอาการเน่าคอรวง ทำให้เมล็ดลีบและรวงข้าวหล่นเสียหาย สำหรับการป้องกันให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าโดยใช้หัวเชื้อสด 1 กิโลกรัม ล้างเอาเฉพาะน้ำ ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง จะช่วยป้องกันการเกิดโรคไหม้ได้ และในขณะเดียวกันโรคที่เกษตรกรควรระวังในข่วงฤดูหนาว ก็คือโรคขอบใบแห้ง เพราะสามารถพบการระบาดได้ทั่วไป
โดยเฉพาะแปลงนาที่อยู่ใกล้ถนน หรือตามที่ลุ่มมีน้ำขังเป็นเวลานาน โดยโรคขอบใบแห้ง ซึ่งเกิดจากเชื้อเข้าไปทำลายต้นข้าวทางแผลที่ใบหรือราก เชื้อโรคทำให้ต้นข้าวที่อยู่ในระยะแตกกอและออกรวง เกิดเป็นแผลช้ำสีเทา ใบข้าวที่ไม่มีความต้านทานจะเป็นโรคแห้งตายไปทั้งใบ การป้องกันคือ ระหว่างปักดำไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป เมื่อเกิดโรคให้ใช้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าว โดยผสมน้ำแล้วพ่นในระยะที่ต้นข้าวแตกกอเต็มที่ และในระยะที่ข้าวออกรวง ใช้เชื้อแบคทีเรียบลาซิลลิส ทูริงเยนซีส อัตรา 6-10 ช้อนแกง ต่อน้ำ 1 ปิ๊บ ฉีดพ่นช่วงเย็น โดยทิ้งระยะห่าง 3-5 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง จะช่วยลดการระบาดของโรคนี้ได้


ทั้งนี้อยากฝากเตือนเกษตรกรให้หมั่นดูแลและป้องกันโรค ในแปลงนาด้วย เพราะโรคที่เกิดขึ้นตอนนี้เกิดจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความขื้น อากาศ หรือลม ก็เป็นปัจจัยที่ให้เกิดโรค
หากเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-255652 ได้ในวันเวลาราชการ


แหล่งที่มาของข้อมูล: กิตติ วัฒนกสิการ .สัมภาษณ์. 26 ธันวาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ ภูมิโคกรักษ์.เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา