เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวเกาะกลาง จ.กระบี่ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กำจัดกองทัพหนูบุกกัดกินต้นข้าว

24 ธันวาคม 2558
2,427
นายชำนาญ นุ่นดำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 1 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ พร้อมสาธิตวิธีการป้องกันกำจัดหนูแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และสนับสนุนตาข่ายสำหรับดักนกที่มากินข้าวแก่กลุ่มชาวนา
นายชำนาญ นุ่นดำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากที่ได้เกิดศัตรูข้าว ทั้งหนู และนกเข้ากัดกินต้นข้าวของกลุ่มชาวนาบ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์แห่งเดียวของจังหวัดกระบี่ โดยพบว่ามีหนูและนกมากัดกินข้าวในระยะกำลังออกรวง ทำให้ผลิตเสียหายกว่า 300 ไร่ ส่งผลให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในเบื้องต้นได้แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดไปแล้วนั้น

ในวันนี้ได้ลงมาติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง และได้สาธิตวิธีการป้องกันกำจัดหนูโดยการทำกับดักแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนตาข่ายสำหรับดักนกที่มากินข้าวแก่กลุ่มชาวนา จำนวน 50 ชุด โดยมีตัวแทนกลุ่มชาวนาจำนวน 15 คน ร่วมรับมอบ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวเกาะกลาง จ.กระบี่ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กำจัดกองทัพหนูบุกกัดกินต้นข้าว.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000139024

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000139024