เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอนแก่นส่อแล้งจัด น้ำในเขื่อนเหลือน้อย วอนชาวนางดทำนาปรัง ปี58 เด็ดขาด

30 ธันวาคม 2558
1,970
จังหวัดขอนแก่น ประกาศหยุดปล่อยน้ำท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องจากสถานการณ์น้ำมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร แจ้งขอความร่วมมือพี่น้องชาวนางดทำนาปรังเด็ดขาด ในช่วงฤดูกาลปลูกปี 57/58 นี้
จากการสัมภาษณ์ คุณสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร ถึงสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2558 พบว่า มีน้ำในปริมาณ 767 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 32%ของน้ำเต็มอ่าง เฉพาะจังหวัดขอนแก่น สามารถใช้งานได้ 10% ในปริมาณ 185 ล้าน ลบ.เมตร ซึ่งปริมาณนี้เพียงพอในการนำมาผลิตน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค การประปา และดูแลระบบนิเวศน์เท่านั้น ดังนั้นจึงมีมติออกมาจากทางจังหวัดและหน่วยงานน้ำที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวนางดทำนาปรังเด็ดขาด ในช่วงฤดูกาลปลูก ปี 57/58 เพราะเนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร จึงงดปล่อยน้ำเด็ดขาด ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ เพราะน้ำที่เหลือมีปริมาณที่น้อยมาก จึงต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เท่านั้น
จากการหยุดปล่อยน้ำในครั้งนี้ ส่งผลให้เกษตรกรชาวนาจังหวัดขอนแก่น ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปรัง แต่สามารถปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนได้ นอกจากนี้ทางจังหวัดยังแจ้งไปยังกลุ่มเกษตรกรที่ยังฝืนทำนารังอยู่ หากไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ทางราชการจะไม่พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่เกษตรกรที่ฝ่าฝืนเด็ดขาด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
โทร.043-446149

แหล่งที่มาของข้อมูล :
นายสุชีพ มีถม.ผู้ช่วย ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น.สัมภาษณ์,12 ธันวาคม 2558
เรียบเรียงโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง . เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น