เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชื่อปี59ข้าวราคาดี โลกออเดอร์เพียบ

08 ธันวาคม 2558
2,482
นายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวตราฉัตร เปิดเผยว่า ในปี 2559 ถือเป็นปีที่ดีต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดโลก เพราะในตลาดโลก สต๊อกข้าวเริ่มลดลง และหลายประเทศผู้ผลิตข้าวต้องประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งและอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนตัวลง เอื้ออำนวยต่อการส่งออก 3 ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาข้าวในตลาดโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น
ไทยสามารถระบายข้าวทั้งข้าวใหม่และข้าวในสต๊อกส่งออกได้เพิ่มขึ้น กลไกตลาดจะดันให้ราคาข้าวสูงขึ้นได้ ส่วนภาพรวมตลาดข้าวของซีพีในปี 2558 ข้าวตราฉัตรมีรายได้รวมประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท ขยายตัวจากปี 2557 ประมาณ 3-5% แบ่งเป็น รายได้ในประเทศ 35% รายได้จากการส่งออกประมาณ 65% ซึ่งยอมรับยอดขายข้าวพรีเมียมลดลง เพราะราคาสินค้าเกษตรที่อ่อนตัว ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง คนไทยจึงหันไปกินข้าวที่คุณภาพต่ำลง

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เชื่อปี59ข้าวราคาดี โลกออเดอร์เพียบ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1449542394

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1449542394