เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาโคราช ขุดปูหลังฤดูทำนา หารายได้เสริม

08 ธันวาคม 2558
3,349
ชาวนา อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ยึดวิถีชีวิตพอเพียงพลิกผืนนาหลังเกี่ยวข้าวสู้แล้งขุดปูนาขายหารายได้เสริมเลี้ยงชีพ หลังเสร็จสิ้นจากการเกี่ยวข้าวของชาวนนาไปแล้วในหลายพื้นที่แล้ว สิ่งหนึ่งที่ตามมาของวิถีชีวิตชาวนาไทยด้วยการใช้วิถีชีวิตในชุมชนแบบพอเพียง ในท้องทุ่งนาที่ว่างเปล่าก็ยังปูนาที่ยังพอให้ได้ออกหาขุดจับมาประกอบอาหารเลี้ยงชีพและสร้างรายได้เสริมขึ้นมาอีกทางหลังช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมเข้าครอบครัวอีกทางเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า 100 -200 บาทต่อวัน ถึงจะไม่มากมายก็ตามแต่ก็ยังพอให้ชาวนาในหลายพื้นที่มีรายได้เสริมขึ้นมาบ้างเป็นประจำทุกปี
ด้านนางศิริพร พรมสันเทียะ อายุ 32 ปี 264 ม.13 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา หนึ่งในชาวนาที่เริ่มเสร็จหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในนาขึ้นยุ้งฉางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เปิดเผยว่า หลังจากช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่ชาวนาต่างพากันเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ซึ่งจะเหลือแต่ท้องทุ่งนาบางแห่งจะพอมีน้ำแห้งขอดและบริเวณรอบๆแหล่งน้ำที่แห้งขอด การใช้วิถีชีวิตพอเพียงก็ยังจะมีปูนามาทำรูและอาศัยอยู่รอบๆแหล่งน้ำที่แห้งขอดอีกเป็นจำนวนมาก
ซึ่งตนเองก็จะนำจอบ เสียม ออกตระเวนหาขุดปูนาตามท้องทุ่งต่างๆที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติในท้องทุ่งนายังหลงเหลือไว้ให้ เพื่อพอที่จะได้นำไปประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัว ส่วนที่เหลือก็ยังพอได้นำไปจำหน่ายในหมู่บ้านในชุมชน ที่มีราคาขายได้อีกถุงละ 20 บาท .
วันหนึ่งจะมีรายได้จาการขายปูนาที่ขุดมาได้เฉลี่ยวันละ150 -200 บาทและเราเองก็ไม่ต้องไปหาซื้อกับข้าวลดรายจ่ายในครอบครัวลงไปได้อีกทาง เพราะปูนาในช่วงนี้จะมีรสชาติอร่อยมีความมันของเนื้อปูที่หากรับประทานได้ยากมากในแต่ละปี
เหมาะต่อการนำไปประกอบอาหารในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ได้หลากหลายเมนูขึ้นอยู่กับความชอบของแต่บุคคลคน ทั้งเมนูทอด ลาบปู ทำปูดองเพื่อเก็บไว้ใส่ส้มตำขายสร้างได้เสริมได้ต่อเนื่องอีกเป็นจำนวนมากขึ้นด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล : ศิริพร พรมสันเทียะ.สัมภาษณ์. 4 ธันวาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ ภูมิโคกรักษ์.เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา