เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนโรงสีระวังรับซื้อข้าวมะลิปลอม

14 ธันวาคม 2558
3,115
สำหรับการทำนาปีในปีนี้ถือว่าหลายจังหวัดประสบความสำเร็จ ข้าวมีคุณภาพ และราคาดี อย่างเช่นข้าวในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ถือว่าปีนี้มีคุณภาพดีและราคาเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งทำให้มีการซื้อขายที่ดี จนทำให้มีพ่อค้าหัวใสถือโอกาสหาผลประโยชน์ในครั้งนี้ ซึ่งต้องให้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง
นายการุณย์ มะโนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์กับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะออกสู่ตลาด ซึ่งผลผลิตในจังหวัดพะเยามีประมาณ 140,000 ตัน พื้นที่ในการทำนามีทั้งหมด 627,000 ไร่ โดยเก็บเกี่ยวไปแล้วถึง 95% ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ และเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี มีการรับซื้อภายในจังหวัดราคาดีกว่ารอบที่ผ่านมาประมาณ 550 - 1,000 บาท/ตัน ทำให้การซื้อขายข้าวภายในจังหวัดมีแข่งขันกันมากขึ้น ทำให้มีพ่อค้าหัวใส นำข้าวคุณภาพต่ำจากจังหวัดอื่นๆ มาผสมปลอมปนกันข้าวในพื้นที่จังหวัดพะเยา อย่างเช่น ข้าวพันธุ์พิษณุโลก ที่ราคาซื้อขายจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 - 8,000 บาท/ตัน ซึ่งข้าวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดพะเยาอยู่ที่ราคาประมาณ 10,000 - 12,000 บาท/ตัน เพื่อที่จะให้ได้เงินมากเท่าข้าวหอมมะลิ
จึงฝากถึงเจ้าของโรงสี และเกษตรกรให้ระมัดระวังการซื้อขายข้าวในช่วงนี้ด้วย และใครที่พบเห็นพฤติกรรมการซื้อขายข้าวที่ผิดปกติสามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา
โทร 054-887055
แหล่งที่มาของข้อมูล : การุณย์ มะโนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ. สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย