เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
นายกฯ ห่วงแห่ปลูกข้าวนาปรังเสี่ยงขาดน้ำ
01 ธันวาคม 2558
1,282
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปลูกพืชฤดูแล้งโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังซึ่งอาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนหลักยังคงอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง และสภาวะอากาศโลกยังคงแปรปรวน
"มีรายงานว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน โดยขณะนี้ประมาณการว่ามีการปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศแล้ว 1.538 ล้านไร่ แยกเป็นในเขตชลประทาน 1.462 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทานอีก 76,000 ไร่ หากยังมีอัตราการเพิ่มอย่างรวดเร็วต่อไป พี่น้องเกษตรกรบางพื้นที่อาจจะเสี่ยงต่อพื้นที่การเพาะปลูกเสียหายเพราะขาดแคลนน้ำ ขณะที่การปลูกพืชไร่พืชผักทั่วประเทศมีพื้นที่รวมกันประมาณ 157,000 ไร่"

พล.ต.สรรเสริญกล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และการบริหารความเสี่ยงด้วยการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ตะไคร้ มะนาว และพืชสมุนไพรต่างๆ ที่ตลาดยังมีความต้องการสูง ขายได้ราคาดี เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว อายุการเพาะปลูกสั้น รวมทั้งให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และกระจายความเสี่ยงของครัวเรือน

"คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ปลูกข้าว เพราะประเทศไทยคือผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวเลี้ยงคนไทยและพลเมืองโลกมาช้านาน รวมทั้งข้าวไทยถือเป็นข้าวคุณภาพชั้นยอด ชาวนาไทยคือผู้ทรงภูมิปัญญาในการเกษตรที่สืบทอดมานับร้อยๆ ปี แต่ด้วยปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวย เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยจะเลือกวิธีปรับสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกให้มีพืชหลายชนิดผสมผสานกัน และสมดุลกับปริมาณน้ำซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุด เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครัวเรือนต่อไป"

แหล่งที่มาของข้อมูล : ""บิ๊กตู่" ห่วงแห่ปลูกข้าวนาปรังเสี่ยงขาดน้ำ แนะลดความเสี่ยงปลูกพืชน้ำน้อยแทน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000132434

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×