เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จี้พาณิชย์ขอความชัดเจนซื้อข้าวเสื่อม

30 พฤศจิกายน 2558
3,134
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เปิดเผยว่า สถาบันพลาสติกเตรียมหารือกับตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ขอความชัดเจนเรื่องการระบายข้าวเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สถาบันพลาสติกนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์แทนเม็ดพลาสติกจะเป็นข้าวเกรดใด และจะขายให้ในปริมาณเท่าไรเนื่องจากกำลังจะเข้าสู่เทศกาลสำคัญหลายเทศกาล จึงมองว่าหากเจรจาได้จะผลิตได้ทันที โดยที่ผ่านมาสถาบันฯเคยส่งเสริมให้ทดลองใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตชั้นวางของกระเช้าของขวัญ ซึ่งใช้ข้าวคุณภาพท้องตลาด ทำให้ต้นทุนสูง แข่งขันยากซึ่งหากใช้ข้าวเสื่อมสภาพจะช่วยให้ต้นทุนต่ำลง และส่งผลให้เกิดการใช้งานมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หลังจากหารือกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว อาจมีการร่วมมือกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการข้าวให้เข้ามาช่วยดูแลข้าวเนื่องจากไม่สามารถนำข้าวทั้งหมดมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ทั้งหมดในครั้งเดียวต้องค่อยๆ ทยอยทำ จึงต้องมีวิธีจัดการและรักษาคุณภาพข้าว และหลังจากนั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาช่วยเพื่อให้สินค้าแข่งขันได้

"สถาบันพลาสติกได้เจรจากับกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จึงอยากให้มีการสรุปในเรื่องนี้โดยเร็ว สำหรับข้าวเกรดที่เราอยากได้ก็เป็นเกรดที่ไม่ต้องคุณภาพสูงถึงขนาดทำอาหารได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ถึงกับเป็นเกรดต่ำที่ทำพลังงานชีวมวล (ไบโอแมส) ควรอยู่ในระดับกลางๆสรุปคือตอนนี้เราก็รอเอาข้าวออกมา และมุ่งเน้นการทำตลาด ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันฯและภาคเอกชน"

นอกจากนี้เชื่อว่านโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของรัฐบาลจะทำให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติมีการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของคลัสเตอร์ปิโตรเคมีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงนามระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัทพีทีทีจีซีเพื่อขยายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้มองว่าอนาคตควรมีการส่งเสริมให้โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาอยู่ในส่วนกลางมากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจนักลงทุนต่างชาติ และจะทำให้ไทยแข่งขันกับเพื่อนบ้าน เช่นสองคโปร์และมาเลเซียได้มากขึ้น และผลักดันให้สินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคไปอยู่ในเขตที่เชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาลาว เมียนมา เวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) มากขึ้น เพราะจะส่งผลดีต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเนื่องจากสินค้าของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อนบ้าน

แหล่งที่มาของข้อมูล : "จี้พาณิชย์ขอความชัดเจนซื้อข้าวเสื่อม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : : http://dailynews.co.th/economic/363924