เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.เชียงรายขานรับมาตรการช่วยเหลือชาวนาและราคาข้าวเปลือก

30 พฤศจิกายน 2558
4,188
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย แถลงพร้อมจ่ายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ล้านตันข้าวเปลือก เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)จังหวัดเชียงรายให้สัมภาษณ์ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย หลังจากมีการแถลงมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/2559 ณ ห้องประชุม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย ซึ่งจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 / 2559 โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ อาทิ 1. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2558/59 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/2559 3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ล้านตันข้าวเปลือก โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ได้
นายนรินทร์ยังกล่าวอีกว่า การผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/2559 เกษตรกร มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเก็บเกี่ยวข้าวโดยจ้างรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่เป็นหลักและขายข้าวเปลือกเป็นข้าวสด นอกจากนี้ ราคาขายข้าวเปลือกเหนียว มีราคาสูงกว่าวงเงินให้สินเชื่อ(11,300บาท/ตัน) โดยราคารับซื้อข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่ความชื้นไม่เกิน 30% ราคา 10,000-10,200 บาท/ตัน (หากเป็นความชื้น 15% ราคา 12,900-13,160 บาท) เกษตรกรมีแนวโน้มขายเป็นเงินสดมากกว่าเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ที่ความชื้นไม่เกิน 30% ราคาประมาณ 9,600-10,000บาท/ตัน (ความชื้น 15% ราคา 12,380-12900บาท/ตัน) เมื่อเทียบกับวงเงินให้สิ้นเชื่อต่อตันสูงสุด 13,500 บาท ยังต่ำกว่า คาดว่าจะมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่มียุ้งฉางที่มั่นคงเข้าร่วมโครงการฯ คาดว่าไม่เกิน 1,000 ราย ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์การเกษตร ได้เสนอขอกู้เงินตามโครงการฯมายัง ธ.ก.ส. สำนักงานจังหวัดเชียงราย แล้วทั้ง 15 สหกรณ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ไปแล้ว 10 สหกรณ์ วงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติรวม 1,030 ล้านบาท และคาดว่าจะสนับสนุนสินเชื่อทั้งหมดได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้

แหล่งที่มาของข้อมูล : นรินทร์ สมสะอาด ผอ.(ธ.ก.ส.)จ.เชียงราย.สัมภาษณ์,23 ตุลาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย