เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอกชนแห่ชี้แจงประมูลข้าวเสีย

24 พฤศจิกายน 2558
3,600
กลุ่มอุตฯ เอทานอล-พลาสติก แห่ฟังชี้แจงประมูลข้าวเสีย 3.74 หมื่นตันอย่างคึกคัก ย้ำไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบต่อราคาข้าวในตลาดปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 23 พ.ย.58 กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดเงื่อนไขการประมูลข้าวสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ปริมาณ 37,412 ตัน รวม 10 คลัง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นครศรีธรรมราช นครราชสีมา สุรินทร์ พิษณุโลก ชัยนาท และนครสวรรค์ ซึ่งแต่ละคลังมีปริมาณข้าวตั้งแต่ 1,000 ตันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7,000 ตัน โดยมีผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เอทานอล, พลาสติก, ชีวมวล แสดงความสนใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงกว่า 100 ราย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวตกเกรด แตกต่างจากการประมูลก่อนหน้านี้ที่เป็นประมูลเป็นการทั่วไป สามารถนำไปบริโภค นำไปส่งออกได้ แต่การประมูลครั้งนี้ ได้กำหนดชัดเจนว่าข้าวที่ประมูลจะต้องนำเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น และมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดบริโภคของคนและสัตว์ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบต่อราคาข้าวในตลาดปกติ

"ได้กำหนดระบบการติดตามและตรวจสอบชัดเจน โดยข้าวที่ประมูลไปจะมีระบบจีพีเอส ติดตามว่าข้าวที่ออกจากโกดังไปแล้ว เดินทางไปสู่ภาคอุตสาหกรรมตามที่ระบุไว้หรือไม่ และเมื่อข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้ว ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้าไปตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวหลุดรอดเข้าสู่ระบบปกติ มั่นใจว่าสามารถควบคุมดูแลได้"

นางดวงพร กล่าวว่า การประมูลในครั้งนี้ จะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบหลักฐานในวันที่ 30 พ.ย. 58 แล้วประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 1 ธ.ค. 58 และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ส่วนข้าวดังกล่าวได้มีการแจ้งความดำเนินคดี และตำรวจได้ทำสำนวน เก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม เป็นเรื่องที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะเป็นผู้ดำเนินการหลังจากที่ขายข้าวได้

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เอกชนแห่ชี้แจงประมูลข้าวเสีย.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : : http://dailynews.co.th/economic/362735