เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พิพิธภัณฑ์คลองหลวงจัดมหกรรม ในหลองรักเรา 70 ปีกษัตริย์เกษตร

20 พฤศจิกายน 2558
2,308
นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์เกษตรฯเตรียมจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา 70 ปี กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงทั้งแผ่นดิน ขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2558 นี้ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "70 ปี พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" นิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ภาพวาดกษัตริย์ เกษตรศิลปะจาก 80 ชั้นนำของเมืองไทย นิทรรศการ "เราจะอยู่อย่างไรกับน้ำน้อย น้ำมาก และน้ำเสีย" บทเรียนการประยุกต์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจาก 4 ชุมชน ภูมิปัญญาพยากรณ์น้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังเปิดให้ประชาชนอบรมฟรี วิชาของแผ่นดินทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติการกว่า 50 วิชา จากปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ อาทิ การพึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์ของพระราชา" ทำนาอย่างไรให้ได้เงินล้าน สร้างคลังอาหารเลี้ยงครอบครัวได้ในพื้นที่ 5 ตารางเมตร" ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เทคนิคปลูกมะนาวไร้ดิน นวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง ทำนาอินทรีย์ต้นทุนต่ำ การแปรรูปอาหารรูปแบบต่างๆ และชิม ชม ช็อป อาหารท้องถิ่น ของกินปลอดภัย ของใช้คุณภาพ และพันธุ์ไม้หลากหลาย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 4 ภาค มากกว่า 200 ร้านค้า


แหล่งที่มาของข้อมูล : "พิพิธภัณฑ์คลองหลวงจัดมหกรรม ในหลองรักเรา 70 ปีกษัตริย์เกษตร.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/189116