เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์พะเยาจัดตลาดนัดข้าวเปลือก รับซื้อสูงกว่าตลาดทั่วไป

17 พฤศจิกายน 2558
5,493
ชาวนาพะเยายิ้ม หลังสำนักงานพาณิชย์จ.พะเยาประกาศจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 3ครั้ง รับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป สร้างความเป็นธรรมด้านราคา แก้ปัญหาชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนกลาง
นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันฯจ.เชียงราย ว่า ได้กำหนดจัดงาน"ตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59" โดยมีกิจกรรมการซื้อขายข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร การชั่งน้ำหนัก วัดความชื้น ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง โดยดำเนินการในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาขาย จำนวน 494 ราย ปริมาณ 1,674 ตัน มูลค่ากว่า 17.32 ล้านบาท
ส่วน ครั้งที่2 จะจัดขึ้นใน วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด (สาขา ภูกามยาว) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา และครั้งที่ 3 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จำกัด ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งจัดให้มีการซื้อขายกัน ในช่วงเวลา 09.00 - 18.00 น.

ดังนั้นทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว นำข้าวเปลือกมาจำหน่าย ณ ตลาดนัดข้าวเปลือก ตามกำหนดการที่ได้กล่าวมา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ชั้น 2 โทรศัพท์/โทรสาร 054-411159-60 ได้ในวันและเวลาราชการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : วนิดา ทิพย์ศักดิ์.การค้าภายในจังหวัดพะเยา,สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2558
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย