เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน สุดเจ๋ง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง ต่อยอดงานวิจัย

17 พฤศจิกายน 2558
8,139
การต่อยอดสินค้าแปรรูป หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ที่มีความตั้งใจจริงอยากเติบโตในตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพดีนั้น เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ถือเป็น หัวใจสำคัญ เช่นกัน ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของสินค้าแปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ต้องใช้เงินทุนที่สูงมาก ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตนั้น ไม่สามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างแท้จริง
ที่วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี เลขที่ 109/2 หมู่22 บ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายใต้การนำของประธานศูนย์ฯ คือ นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ได้นำพากลุ่มสมาชิกเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น จมูกข้าวผสมหมามุ่ย ชนิดแค็ปซูล กาแฟจมูกข้าวผสมหมามุ่ย ชนิดผง จมูกข้าวผง ฯล และ ทำการตลาดเองอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จ
ด้วยศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮางงอก ของ วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี แห่งนี้ ทำให้ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานออร์แกนิคสหรัฐอเมริกา(USD) แห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น
ล่าสุด เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ได้มอบเครื่องอบแห้งข้าวฮางงอก กำลังการผลิตวันละ 1 ตัน ให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวัตถี ซึ่งเครื่องนี้ ทำงานด้วยระบบอินฟาเรด กระจายความร้อนได้เร็ว ช่วยย่นระยะเวลาการอบแห้งของข้าวฮางงอกได้ดี
จากกรรมวิธีการผลิตข้าวฮางงอกแบบเดิมคือ เมื่อนึ่งข้าวฮางงอกสุกแล้ว ก็นำนำเข้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้เวลาอบอยู่นาน 3 วัน จึงจะแห้งสนิท และผลิตข้าวฮางได้เพียง 300 - 400 กิโลกรัม/รอบ แต่ เมื่อใช้เครื่องอบแห้งอินฟาเรดนี้ หลังจากนึ่งข้าวฮางสุกแล้ว นำเข้าเครื่องอบแห้ง ใช้เวลาเพียง 3-4 นาที เท่านั้น ข้าวฮางก็จะแห้งสนิทได้ความชื้นที่ 20% จากนั้นนำข้าวฮางมาอบต่อในภาชนะอีก 1 ชม. นำมาเกลี่ยผึ่งลมต่ออีก 10 นาที จะได้เมล็ดข้าวฮางงอกที่แห้งสนิท มีกำลังการผลิตวันละ 1 ตัน เมล็ดข้าวที่ได้ สวย ไม่แตกหัก อีกทั้งสามารถนำมาต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นได้ทันทีเพียงพอตามความต้องการของตลาด
หากเกษตรกรท่านใด สนใจศึกษาดูงาน กระบวนการขั้นตอนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว สามารถนัดหมายประสานงานได้โดยตรงที่ วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวัตถี หมู่ 22 บ้านโนนรัง ต.สาวัตถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อคุณ วิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ประธานศูนย์ฯ โทร.089-6773099 , 081-7619459 กรุณานัดล่วงหน้า 7 วัน

แหล่งที่มาของข้อมูล : คุณวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง.วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวัตถี หมู่ 22 บ้านโนนรัง ต.สาวัตถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น.สัมภาษณ์,4 พฤศจิกายน 2558
เรียบเรียงโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง . เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น