เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาเร่งเกี่ยวข้าว ใช้รถเกี่ยวแทนแรงงานคน สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย

09 พฤศจิกายน 2558
10,771
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ตลอดทั้งเดือน เป็นช่วงที่ข้าวกำลังสุกเหลือง ชาวนาเร่งทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยส่วนใหญ่ใช้รถเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคน เนื่องจากเกี่ยวได้เร็วกว่า และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้แรงงานคน และสามารถนำข้าวจากรถเกี่ยวข้าวที่เกี่ยวแล้ว สีออกมาเป็นข้าวเปลือก ใส่ในกระสอบ นำไปขายสด หรือนำไปตากให้แห้งได้เลย จะแตกต่างจากการใช้แรงงานคน ที่ต้องเกี่ยว ผึ่งแดด แล้วมัดเป็นฝ่อน จากนั้นจึงนำมาฟาดให้เป็นเมล็ด ซึ่งมีหลายขั้นตอน ใช้เวลานาน ค่าแรงก็สูง
นายสมใจ พลมาตร ชาวนาวัย 50 ปี บ้านหนองสนม ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ตนทำนา 20 ไร่ เดิมจะจ้างแรงงานคนมาเกี่ยวข้าว เฉลี่ยวันละ 300-400 บาทต่อคน แต่ละวันจะจ้างแรงงานไม่ต่ำกว่า 8-10 คน นอกจากนี้ยังต้องเลี้ยงข้าวในตอนเที่ยง ทำให้มีค่าใช้จ่ายวันละหลายพันบาท แต่ปัจจุบันมีรถเกี่ยวข้าวมารับจ้างเกี่ยวแทนแรงงานคน ซึ่งสามารถเกี่ยวและสีข้าวออกมาเป็นเมล็ดนำใส่กระสอบได้เลย โดยคิดค่าจ้างเป็นไร่ ไร่ละประมาณ 500-700 บาท ขึ้นอยู่สภาพที่นา ความยากง่ายในการเกี่ยว บางรายอาจใช้วิธีเหมาจ่าย แล้วแต่จะตกลงกันระหว่างเจ้าของรถเกี่ยวข้าวกับเจ้าของที่นา ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่า วันหนึ่งๆสามารถเกี่ยวได้10-15ไร่ ต่างจากการใช้แรงงานคน นอกจากค่าจ้างเกี่ยวจะแพงแล้ว ยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้เมล็ดข้าว เพราะเมื่อเกี่ยวเสร็จต้องตากแดดไว้ประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้ฟางแห้ง จากนั้นจึงมัดรวมกันเป็นฝ่อน และนำไปฟาดให้เป็นเมล็ดข้าวเปลือก แล้วค่อยจ้างคน จ้างรถขนเมล็ดข้าวขึ้นยุ้งฉาอีก ซึ่งมีหลายขั้นตอนใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้รถเกี่ยว แถมยังมีปัญหาจุกจิกอื่นๆ ตามมา ด้วย
ขณะที่ นายบรรยง ทับแสง เกษตรกรทำนา บ้านหนองสนม ตำบลเตย บอกอีกว่า ตนเองก็ใช้รถเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคนมาหลายปีแล้ว เนื่องจากสะดวกและประหยัดกว่าการใช้แรงงานคน ซึ่งปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวรับจ้างมีจำนวนมากขึ้น ราคาจึงไม่แพงมาก แต่ปัญหาของรถเกี่ยวข้าวก็มีบ้าง บางรายบ่ายเบี่ยงไม่รับเกี่ยวข้าวในพื้นที่แปลงนาเล็กๆ หรือแปลงนาที่เข้าไปเกี่ยวลำบาก โดยให้เหตุผลว่ารถคันใหญ่ เวลากลับหรือเลี้ยวรถทำได้ยาก เสียเวลา ทำให้สิ้นเปลืองค่าน้ำมัน ด้วยเหตุนี้ในบางพื้นที่ จึงยังต้องใช้แรงงานคนมาช่วยเกี่ยวบ้าง แต่ถ้าให้เลือกแล้วชาวนาส่วนใหญ่ เลือกที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวมากกว่าแรงงานคน
แหล่งที่มาของข้อมูล : นายสมใจ พลมาตร ,นายบรรยง ทับแสง เกษตรกรชาวนา บ้านหนองสนม หมู่3 ตำบลคำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร , สัมภาษณ์ 05 พฤศจิกายน 2558
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี