เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งในนาข้าว

17 พฤศจิกายน 2558
4,339
เพลี้ยแป้ง ถือเป็นอีกหนึ่งศัตรูข้าวสำคัญที่ สามารถระบาดและทำลายผลผลิตข้าวในแปลงนาได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันสำปะหลังและในไร่อ้อย เพราะอาจระบาดลุกลามมายังแปลงนาได้ด้วยเช่นกัน
นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในไร่มันสำปะหลังหรือในไร่อ้อย ให้เฝ้าระวังใกล้ชิดเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้ง ที่อาจระบาดลุกลามลงสู่แปลงนาข้าวได้เช่นกัน

ลักษณะการทำลายของเพลี้ยแป้งในนาข้าวนั้น เพลี้ยแป้งจะเข้าทำลายด้วยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวตั้งแต่ระยะกล้าถึงระยะออกรวง ส่วนใหญ่จะพบทำลายต้นข้าวในระยะข้าวแตกกอและข้าวตั้งท้อง แนะนำให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างต่อเนื่อง หากสังเกตเห็นแมลงตัวเล็กไม่มีปีก ลำตัวเป็นปล้อง มีผงแป้งคลุมอยู่ภายนอก และมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มระหว่างกาบใบและลำต้น ให้ทราบทันทีว่า นี่คือเพลี้ยแป้ง
ลักษณะการทำลายต้นข้าวนั้น ลักษณะการทำลายของเพลี้ยแป้งทำลายข้าวด้วยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวได้ตั้งแต่ระยะกล้าถึงระยะออกรวง แต่ส่วนใหญ่จะพบทำลายช่วงระยะข้าวแตกกอ ถ้ามีปริมาณมากทำให้กาบใบและใบข้าวเป็นสีเหลืองถึงสีน้ำตาล เหี่ยวแห้ง แคระแกร็นและแห้งตายทั้งกอ ต้นที่ไม่แห้งตายก็ไม่สามารถออกรวงได้ตามปกติหรืออกรวงก็มีเมล็ดลีบ มักพบการระบาดเป็นครั้งคราว เป็นหย่อมๆหรือบางจุด หากระบาดช่วงข้าวแตกกอ จะพบต้นข้าวเน่าฟุบตายหรือแห้งตายเป็นหย่อมๆ
การป้องกันกำจัด ควรทำตามคำแนะนำ ดังนี้ หากพบเพลี้ยแป้งในต้นข้าว ให้ถอนต้นข้าวที่มีเพลี้ยแป้งมาเผาทำลาย ในแหล่งที่พบการทำลายเป็นประจำอย่าปล่อยพื้นนาให้แห้งหรือใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตราส่วน 1 ถุง (250 กรัม) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ถูกตัวเพลี้ย ควรฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นแดดอ่อน หากมีการระบาดรุนแรงมากให้ใช้สารมาลาไทออน (มาลาไธออน 57%อีซี) ฉีดพ่นตามคำแนะนำในฉลากเพื่อควบคุมการระบาดอย่างทันท่วงที
หากสงสัยการเกิดโรคในนาข้าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เบอร์โทร 042-811643 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี.เกษตรจังหวัดเลย.สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2558
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ชยาภัสร์ แสงมี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น