เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปราชญ์เกษตร แนะใช้น้ำหมักฮอร์โมน ช่วยข้าวขาดน้ำ แก้ปัญหาข้าวเมล็ดลีบ

17 พฤศจิกายน 2558
5,773
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผ่านทาง สายด่วน*1599 ว่าขณะนี้ข้าวกำลังออกรวง แต่มีปัญหาขาดน้ำ จึงสอบถามถึงแนวทางแก้ปัญหาข้าวที่กำลังออกรวง แต่ประสบปัญหาต้นข้าวขาดน้ำ ต้องทำอย่างไร เพื่อไม่ให้ต้นข้าวแห้งตายหรือเมล็ดข้าวเมล็ดลีบ
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสายด่วน*1599 ข้อมูลการเกษตร จาก นายเกยูร ยืดยาว เกษตรกรบ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ขณะนี้ ต้นข้าวในนากำลังออกรวงสวยงาม แต่มีปัญหาต้นข้าวขาดน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ก็แห้งขอด ประกอบกับตนไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เตรียมไว้ใช้ในยามขาดแคลน เกรงว่าข้าวที่กำลังออกรวงจะแห้งเหี่ยวตาย เมล็ดข้าวลีบ ผลผลิตเสียหาย จึงอยากได้คำแนะนำจากผู้รู้ หาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว

ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันฯ จึงได้สอบถามไปยัง นายช่วย สาสุข เกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 และ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวนา ในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องให้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และถือได้ว่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่มีความแห้งแล้งมากที่สุดในประเทศ โดยได้ให้คำแนะนำว่า กรณีที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำหรือในพื้นที่มีน้ำน้อย ในการทำการเกษตร ก็สามารถใช้วิธีการนำเอาน้ำเปล่าใส่ถังไปฉีดพ่นทางใบ เพื่อให้ต้นข้าวมีความชุ่มชื้นได้ แต่วิธีการดังกล่าวนี้ เกษตรกรจะต้องฉีดพ่นอยู่บ่อยครั้งแทบ จะทุกๆวัน เนื่องจากน้ำที่ฉีดพ่นไปนั้น จะระเหยไปกับอากาศได้เร็วมาก จึงขอแนะนำให้ใช้วิธีการนำเอาน้ำหมักฮอร์โมนมาผสมกับน้ำเปล่าและนำไปฉีดพ่น เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงทางใบและช่วยสร้างความชุ่มชื้น ให้กับต้นข้าวได้
สำหรับวัตถุดิบและอัตราส่วนการผสมน้ำหมักฮอร์โมนกับน้ำเปล่า มีอัตราส่วน ดังนี้ 1.น้ำหมักชีวภาพจากพืชผัก (ฮอร์โมนน้ำแม่) 20 ซีซี 2.น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้สุก (ฮอร์โมนน้ำพ่อ) 60 ซีซี และ 3.น้ำเปล่า 80-100 ลิตร ซึ่งใช้สำหรับนาข้าวพื้นที่ 1 ไร่ โดยการนำวัตถุดิบทั้งหมดลงในถังที่เตรียมไว้ และทำการคนให้ละลายเข้ากัน จากนั้นนำไปฉีดพ่นใส่ต้นข้าวให้ชุ่ม โดยทำการฉีดพ่นติดต่อกัน 3ถึง4วัน ต่อครั้ง ซึ่งการฉีดพ่นในแต่ละครั้งจะสามารถสร้างความชุ่มชื้นและช่วยหล่อเลี้ยงอาหารทางใบให้ต้นข้าวรอดตาย จากการขาดน้ำได้นาน 6 ถึง7 วัน ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำได้ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ข้าวรอดตายได้
แหล่งที่มาของข้อมูล : ช่วย สาสุข ,สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2558
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี