เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชียงรายพบโรคระบาดข้าวเสียหายกว่า 20,000ไร่

02 พฤศจิกายน 2558
3,757
เกษตรเชียงรายลงพื้นที่สำรวจนาข้าวพบการระบาดโรคข้าวกว่า 20,000 ไร่ แนะเกษตรกรหยุดพ่นสารเคมีเหตุข้าวกำลังตั้งท้อง เกรงได้รับผลกระทบสารเคมีตกค้าง พร้อมเตรียมแผนอบรมเกษตรกรเพิ่มแนวป้องกันหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
นางนงคราญ สองเมืองแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่าจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ โรคระบาดในนาข้าวในพื้นที่ 5 อำเภอ ตามที่ได้รับแจ้ง ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย,อ.พญาเม็งราย,อ.พาน,อ.เชียงของ โดยพบพื้นที่นาข้าวเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นโรคใบจุด โรคใบขีดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง และโรคขอบใบไหม้ ซึ่งเกิดระบาดกระจายเป็นหย่อมๆ แต่ความรุนแรงยังยังไม่เกินระดับเศรษฐกิจ และพื้นที่อ.เทิงได้พบการระบาดหนักที่บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหาย จำนวน 169 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3,6,8,17,21,24 และ 25 ตำบลเวียง รวม 7 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 5 อำเภอ เสียหายกว่า 20,000 ไร่ จำนวน 4,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรได้ชี้แจงพร้อมทำความเข้าใจกับเกษตรเกี่ยวกับโรคระบาดดังกล่าว โดยไม่แนะนำให้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีในการกำจัดโรค เนื่องจากช่วงนี้ข้าวกำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องและจะออกรวง อาจส่งผลกระทบให้สารเคมีตกค้าง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้เกษตรกรโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งเกษตรกรควรจะหันมาใส่ใจและแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวในครั้งต่อไปจะดีกว่า ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันและกำจัดโรค พร้อมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
นางนงคราญ ยังกล่าวอีกว่าปีนี้ ชาวนาได้รับผลทบการระบาดโรคและแมลงในนามากเป็นพิเศษเกือบทุกจังหวัดที่เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนทิ้งช่วง โรคและแมลงมีวิวัฒนาการที่เร็วสามารถแพร่ระบาดและเจริญได้ดีในช่วงที่ต้นข้าวอ่อนแอ อีกทั้งดื้อยา ที่สำคัญเกษตรกรบางรายไม่เข้าใจในการดูแลป้องกันที่ถูกวิธี เบื้องต้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายได้เตรียมแผนงาน ในการลงพื้นที่อบรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาข้าวที่ลดต้นทุนไม่เป็นโรคสามารถเพิ่มผลผลิตได้ดี เริ่มตั้งแต่ การเตรียมดิน การปักดำหรือนาหว่านต้องไม่เกิน 15-20 กก./ไร่ ทั้งยังส่งเสริมให้หันมาใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย,เชื้อราไตรโคเดอร์มา,เพื่อความคุมโรคและแมลงที่ระบาดในข้าวอีกด้วย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร 053-152-684

แหล่งที่มาของข้อมูล :นงคราญ สองเมืองแก่น นวช.สนง.เกษตรจ.เชียงราย.สัมภาษณ์,ตุลาคม2558.
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย