เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภัยแล้งฉุกเฉินลับแล พ่อเมืองประกาศช่วยผู้ประสบภัยเร่งด่วน 5 ตำบล

02 พฤศจิกายน 2558
1,936
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 ต.ค. 58 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ประกาศเขตการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ง พื้นที่อำเภอพิชัยรวม 13 หมู่บ้าน ใน 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.นาอิน ต.นายาง ต.บ้านดารา ต.ท่าสัก และ ต.ในเมือง ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา ใน อ.พิชัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรด้านน้ำอุปโภค บริโภค พื้นที่ และทรัพย์สินทางการเกษตร ซึ่งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการเห็นชอบของ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ จึงให้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน

ทางด้าน นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือตอนล่าง และ นายสมบูรณ์ นาคบัว ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่พบเกษตรกรในเขตพื้นที่ ต.นาอิน ต.นายาง อ.พิชัย เพื่อชี้แจงในการชำระหนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ให้เกษตรกรชาวนาทราบด้วย.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ภัยแล้งฉุกเฉินลับแล พ่อเมืองประกาศช่วยผู้ประสบภัยเร่งด่วน 5 ตำบล.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/536129