เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

งาน ข้าวใหม่ ปลามัน ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

30 ตุลาคม 2558
2,353
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำเสนอความสดใหม่ของ ข้าว ปลา อาหาร แห่งฤดูกาลเก็บเกี่ยว สู่การแปรรูป ถนอมอาหาร เพิ่มมูลค่า คุณค่า และความมั่นคงของชีวิต ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ?ข้าวใหม่ ปลามัน?
ในวันเสาร์ที่ ๗ และวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ ? ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (โรงพยาบาลนวนครเดิม) จ.ปทุมธานี


แหล่งที่มาของข้อมูล : "งาน ข้าวใหม่ ปลามัน ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.wisdomking.or.th