เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
งาน ข้าวใหม่ ปลามัน ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
30 ตุลาคม 2558
943
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำเสนอความสดใหม่ของ ข้าว ปลา อาหาร แห่งฤดูกาลเก็บเกี่ยว สู่การแปรรูป ถนอมอาหาร เพิ่มมูลค่า คุณค่า และความมั่นคงของชีวิต ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ?ข้าวใหม่ ปลามัน?
ในวันเสาร์ที่ ๗ และวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ ? ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (โรงพยาบาลนวนครเดิม) จ.ปทุมธานี


แหล่งที่มาของข้อมูล : "งาน ข้าวใหม่ ปลามัน ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.wisdomking.or.th

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×