เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชลประทานแพร่ขอความร่วมมือชาวนางดทำนาปรัง

30 ตุลาคม 2558
3,485
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่แจ้งขอความร่วมมือชาวนา ให้งดทำนาปรัง เหตุเพราะปีนี้แล้งหนัก โดยเฉพาะพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่มานวิกฤตที่สุด ไม่มีน้ำให้ใช้ แนะชาวนาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.แพร่แจ้งข่าวกับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2558/2559 ปีนี้จ.แพร่แล้งหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บขนาดกลางของจ.แพร่มีปริมาณลดลงทั้ง 4แห่ง คืออ่างเก็บน้ำแม่สอง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ทั้งสองอ่างนี้ยังพอมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่คำปองยังมีปริมาณน้ำเต็ม สามารถทำการเกษตรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้ประมาณ3- 4พันไร่ และอ่างเก็บน้ำแม่มานขณะนี้ไม่มีน้ำเหลือให้กักเก็บแล้ว ทั้งยังไม่สามารถส่งน้ำจากแหล่งอื่นเพื่อช่วยเหลือใดๆได้ เหลือเพียงน้ำที่ต่ำกว่าท่อส่งน้ำเท่านั้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทำนาปรังของเกษตรกรในพื้นที่อย่างแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่อ.สูงเม่นและ อ.เด่นชัย
ขณะเดียวกันนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่กล่าวกับทีมงานฯต่อว่า ปีนี้ถือว่าจ.แพร่แล้งหนัก และปริมาณน้ำจะเหลือน้อยมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งสถานการณ์ทั่วไปทุกพื้นที่ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน แต่มีน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรที่กำลังวางแผนทำนาปรังให้งดการปลูกข้าวนาปรังในทุกพื้นที่ และหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพื้นที่เขตชลประทานของอ่างเก็บน้ำแม่มาน ซึ่งวิกฤติที่สุดไม่มีน้ำเหลือให้ใช้ และไม่สามารถส่งน้ำช่วยเหลือใดๆได้เพราะระดับน้ำต่ำกว่าท่อส่งน้ำ หากเกษตรกรคิดจะปลูกพืชใดๆให้คำนึงถึงผลกระทบ และคำนึงถึงแหล่งน้ำที่มี ถ้ามีแหล่งน้ำของตนเองเพียงพอก็สามารถปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้
แหล่งที่มาของข้อมูล : เกียรติศักดิ์ หนูแก้ว.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่,สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย