เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระดมผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม จัดงานสุดยอดสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตรรายวัน

16 ตุลาคม 2558
3,886
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 48 ปีในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ปีนี้ มีการนำเสนอผลสำเร็จการส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมา ร้อยเรียงเรื่องราวผลงานภายใต้ธีมงาน "48 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร มิตรแท้เกษตรกร"
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 48 ปีในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ปีนี้ มีการนำเสนอผลสำเร็จการส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมา ร้อยเรียงเรื่องราวผลงานภายใต้ธีมงาน "48 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร มิตรแท้เกษตรกร" โดยผู้ที่เข้าร่วมงานนี้จะได้ทราบว่าที่ผ่านมากรม ได้ทำอะไร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรของไทยได้อย่างไร และจะก้าวต่อไปอย่างไรในการทำงานพัฒนาภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น งานในโครงการพระราชดำริ การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งงานวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร งานส่งเสริมการผลิตข้าวและไม้ผลในรูปแบบแปลงใหญ่ การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน การพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอสู่สมาร์ทออฟฟิศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เตรียมพบกับผลสำเร็จการส่งเสริมตลาดเกษตรกร หรือ FarmerMarketนำสุดยอดผลิตภัณฑ์จาก 16 จังหวัด ที่ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมจากเกษตรกรมาจำหน่ายภายในงานด้วย

อย่างไรก็ตาม จึงขอเชิญทุกท่าน มาร่วมชมผลงานการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร อุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมจากเกษตรกรโดยตรง ในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 48 ปี วันที่ 21-22 ต.ค.2558 นี้ ที่บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร (ข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ระดมผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม จัดงานสุดยอดสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตรรายวัน". (16-10-2558). แนวหน้า .: สืบค้นเมื่อ 16-10-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/184028