เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจ.พะเยาเตรียมรับมือภัยแล้ง

21 ตุลาคม 2558
3,826
นางวิลาสินี ใจด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงทำให้พื้นที่นาข้าว ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบจำนวนหลาย 100 ไร่
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้นำทีมลงพื้นเพื่อสำรวจความภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อข้าวที่กำลังตั้งท้องแล้ว ยังส่งผลกระทบทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไหม้ข้าวจำนวนหลายหมื่นไร่อีกด้วย จากการสำรวจในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่พบนายผัด ปงชุ่มใจ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่ปืม ได้กล่าวกับทีมงานว่า ช่วงนี้เกษตรกรต้องดำเนินการสูบน้ำเข้าในแปลงนาของตนเอง เพื่อบรรเทาการเกิดภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ ซึ่งส่งผลให้นาข้าวเริ่มขาดน้ำและไม่เพียงพอที่จะให้ปุ๋ยและฮอร์โมน เพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ในช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้อง และใกล้จะออกรวง ซึ่งภาวะภัยแล้งในปีนี้ถือว่ารุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลาย 10 ปี ซึ่งถือว่าแตกต่างกันมากในช่วงระยะเวลาเดียวกันของแต่ละปี เพราะในทุกๆปีพื้นที่แห่งนี้จะมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำนาข้าวได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่มาปีนี้เกษตรกรต้องประสบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับข้าวเป็นโรคต่างๆ แถมยังจะมีผลกระทบภัยแล้งตามมาอีก ซึ่งช่วงนี้ข้าวกำลังตั้งท้อง หากไม่มีการเติมน้ำเข้าแปลงนาในช่วงนี้หรือฝนไม่ตกลงมาในพื้นที่จะทำให้นาข้าวจำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างแน่นอน สำหรับภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา นอกจากจะส่งผลกระทบต่อข้าวที่กำลังตั้งท้องแล้ว ยังส่งผลกระทบทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไหม้ข้าวจำนวนหลายหมื่นไร่อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งหาแนวทางการช่วยเหลือค่าชดเชยให้เกษตรกรต่อไป กรณีความเสียหายนาข้าวที่เข้าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ คือ เมื่อปีที่ผ่านมาได้ผลผลิต 100 ถัง แต่ปีนี้ได้ผลผลิตเพียง 10 ถัง จากปัญหาภัยแล้งและโรคระบาด จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 1,113 บาท หากเสียหายเป็นหย่อมๆ ก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายในกรณีดังกล่าวสามารถปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร. 0-5488-7050

แหล่งที่มาของข้อมูล :วิลาสินี ใจด้วง นวช.สนง.เกษตรจ.พะเยา.สัมภาษณ์,12ตุลาคม2558.
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย