เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญ อบรมฟรี เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ ณ ไร่อธิศพัฒน์

12 ตุลาคม 2558
10,505
เชิญเกษตรกรและทุกท่านที่สนใจ รับฟังความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง กับ นวัตกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์ออร์แกนิก จากปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2558 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

**หมายเหตุที่พัก** นำเต็นท์ไปเองสำหรับค้างคืนในไร่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์
กิจกรรมภายในงาน

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 18.00น.
รับฟังบรรยายภาคทฤษฎีตลอดทั้งวัน ในเรื่องของ นวัตกรรมการปลูกข้าวแบบครบวงจร
1.การปลูกข้าวต้นเดียวออร์แกนิก
2.การทำสารสกัดอินทรีย์ และ ฮอร์โมนต่างๆในการใช้บำรุงนาข้าว ได้แก่ การทำฮอร์โมนไข่ การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำนมหมัก การทำสารสกัดไล่แมลง และ อื่นๆ
3.การทำเครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร ได้แก่ การทำเครื่องหยอดเมล็ดข้าวด้วยวัสดุเหลือจากธรรมชาติ การทำเครื่องกำจัดหญ้าวัชพืช และอื่นๆ
4.พร้อมรับประทานอาหารออร์แกนิกจากไร่อธิพัฒน์ พร้อม กาแฟลี้ลับ ที่คั่วโดยการใช้หม้อดิน
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-18.00 น.

-ฝึกปฏิบัติจริง บนไร่อธิศพัฒน์ สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร เก็บเกี่ยวความรู้และเคล็ดลับต่างๆจาก อ.อธิศพัฒน์ ได้อย่างเต็มที่
งานนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนรู้ ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน สำรองที่นั่งได้ที่ คุณก้อง(ผู้ประสานงาน) ที่ เบอร์ 090-854-1685

แหล่งที่มาของข้อมูล : อ.อธิศพัฒน์ วรรศสุทธิ์ .ไร่อธิศพัฒน์ บ้านยาง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย.,สัมภาษณ์ 8 ตุลาคม 2558
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น