เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พะเยาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติโรคไหม้ข้าวแล้ว หลังพบเสียหายหลายพันไร่

12 ตุลาคม 2558
4,184
ชาวนาจังหวัดพะเยาทุกข์ระทม หลังพื้นที่ปลูกข้าวใน 3 อำเภอประสบกับภาวะโรคไหม้ข้าว รวมพื้นที่เกือบ 20,000 ไร่ ล่าสุดทางจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจเร่งช่วยเหลือและประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติโรคไหม้แล้ว
นายธนากร กีรติสุธน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์กับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า จังหวัดพะเยาโดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศให้พื้นที่ทำนาของเกษตรกรในอำเภอเมือง อำเภอแม่ใจและอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา เป็นเขตประสบภัยพิบัติโรคไหม้ข้าว หลังพื้นที่การทำนาของเกษตรกรจำนวนกว่า 20,000ไร่ ประสบกับปัญหาโรคไหม้ข้าว เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามีฝนทิ้งช่วงและอากาศแปรปรวน บางวันมีฝนตกลงมาแต่มีปริมาณไม่มากนักและขาดช่วงไป ส่วนในช่วงกลางวันมีอากาศร้อนจัดจึงส่งผลกระทบต่อนาข้าวที่กำลังตั้งท้องเกิดการระบาดของโรคไหม้ข้าวกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ดังกล่าว
นายธนากร กล่าวว่า การระบาดของโรคไหม้ข้าวลุกลามอย่างรวดเร็ว ทางจังหวัดจึงให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจ.พะเยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จ.เชียงใหม่ เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ซึ่งพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไหม้ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 12,648 ไร่คาดว่าจะเสียหาย12,648ไร่ อำเภอแม่ใจ12,055ไร่ คาดว่าจะเสียหาย6,030ไร่ และ อำเภอภูกามยาว จำนวน 7,025 ไร่คาดว่าจะเสียหาย 758ไร่ รวมพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหายทั้งหมดกว่า19,436ไร่
ซึ่งการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติโรคไหม้ข้าวจะกำหนดประกาศไม่เกิน 25ตุลาคม 2558นี้ ขณะนี้ทางจ.พะเยากำลังเร่งให้ความรู้กับเกษตรกร ตลอดจนการพ่นสารป้องกันกำจัดโรค คาดว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคทั้งหมดได้และอาจจะไม่เสียหายถึง 19,436ไร่ ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้มีการดำเนินการแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสียหาย นอกจากนี้ยังให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าทำการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ถ้าหากมีการเสียหายแบบสิ้นเชิงก็จะนำเรื่องดังกล่าวรายงานต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยการชดเชยในการช่วยเหลือนั้น หากมีการเสียหายสิ้นเชิง นาข้าวจะมีการชดเชยไร่ละ 1,112บาท ซึ่งขณะนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการสำรวจพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป


แหล่งที่มาของข้อมูล : ธนากร กีรติสุธน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจ.พะเยา. สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย