เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โคราช...เตือนภัยการระบาดของเพลีย ไฟในนาข้าว

06 ตุลาคม 2558
4,066
เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าว ที่ยังอ่อน โดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ ระบาดในระยะกล้า เมื่อใบข้าวโตขึ้น ใบที่ถูกทำลาย ปลายใบจะเหี่ยว ขอบใบจะม้วนเข้าหากลางใบ และอาศัยอยู่ในใบที่ม้วนนั้น พบทำลายข้าวในระยะกล้าหรือหลังปักดำ 2-3 สัปดาห์ โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพนาข้าวที่ขาดน้ำ ถ้าระบาดมากๆทำให้ต้นข้าวแห้งตายได้ทั้งแปลง
นายเฉลิมศักดิ ประสิทธิสุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวไปแล้ว 70% ของพื้นที่ประกอบกับช่วงนี้บางพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาประสบภาวะฝนทิ้งช่วง จึงมีความเสี่ยงต่อการระบาดของแมลงศัตรูข้าวที่มักเกิดการระบาดเมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง คือ เพลี้ยไฟ โดยเพลี้ยไฟจะเข้าทำลายและทำความเสียหายต่อข้าวได้ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้เกษตรกรควรเฝ้าระวังการระบาดและหมั่นตรวจแปลงนาข้าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขได้ทันการ สำหรับเพลี้ยไฟเป็นแมลงจำพวกปากดูด ขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร มีทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก ตัวเต็มวัยมีสีดำ ตัวอ่อนสีเหลืองอ่อน ตัวเต็มวัยวางไข่ในเนื้อเยื่อของใบข้าว ตัวอ่อน มี 2 ระยะ ระยะเวลาตั้งแต่ตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยนานประมาณ 15 วัน

แหล่งที่มาของข้อมูล : เฉลิมศักดิ ประสิทธิสุวรรณ. สัมภาษณ์. 1ตุลาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ ภูมิโคกรักษ์.เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา