เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายเตือนโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

30 กันยายน 2558
4,320
ในช่วงที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอต้นข้าวตั้งท้อง ออกรวง มักจะมีแมลงต่างๆมากัดกินต้นข้าว ใบข้าวเป็นจำนวนมาก และเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเป็นโรคระบาดในที่สุด จึงมีการสำรวจแปลงนาเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนให้พื้นที่ใกล้เคียงคอยดูแลแปลงนาอยู่เป็นประจำ
นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่าทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวง ซึ่งมีการเกิดโรคต่างๆเกี่ยวกับข้าวหลายจุด ทั้งโรคใบไหม้ เหล็กเป็นพิษ และโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีมากสุดถึง 12 ไร่ ซึ่งต้นข้าวอยู่ในช่วงระยะแตกกอ จะพบในบริเวณของใบข้าวเป็นลักษณะเป็นวงกลม ยุบตัวตรงกลาง ด้านข้างใบมีสีเหลือง ซึ่งถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลาย ใบต้นข้าวจะแห้งตาย ซึ่งมีการระบาดเป็นหย่อมๆ ซึ่งถึงว่าการเกิดโรคในครั้งนี้อยู่ในระดับความเสียหายที่ไม่มากนัก เพราะอยู่ในระดับความเสียหายที่ 25% ถึงว่ายังอยู่ในระดับที่น้อยมาก สามารถแก้ไขและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ก็ยังปล่อยปละละเลยไม่ได้ ต้องให้เกษตรกรหมั่นดูแลแปลงนาข้าวอยู่ประจำ เพราะหลายพื้นที่ก็เกิดโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลขึ้น สร้างความเสียหายต่อต้นข้าวได้หมดเช่นกัน

เบี้องต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย แนะนำให้เกษตรกร ว่าถ้าพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 10 ตัวต่อกอ ให้พ่นยากำจัด หรือให้รีบปล่อยน้ำออกนาให้แห้ง เพื่อไม่ให้มีน้ำไปเลี้ยงต้นข้าว เมื่อไม่มีน้ำเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลก็จะหนีไป ไม่ทำลายต้นข้าวเลย และให้สำรวจถ้าไม่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้ว ก็ให้เกษตรกรปล่อยน้ำเข้านาตามปกติ แต่ถ้าพบว่ายังมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากไม่สามารถแก้ไขได้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าเกษตรในพื้นที่ได้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่และหาวิธีแก้ไขต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรสิริ ศรีนิล. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย. สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2558.
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย