เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรระวังเชื้อราระบาดในนาข้าว ในช่วงอากาศแปรปรวน

30 กันยายน 2558
3,084
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเตือนเกษตรกรระวังเชื้อราระบาดในนาข้าวในช่วงอากาศแปรปรวน และอากาศที่มีความชื้นสูง ทำให้เหมาะต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา และพี่น้องเกษตรกรควรหมั่นตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
นายกิตติ วัฒนกสิการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อราที่ระบาดในนาข้าว โดยเฉพาะข้าวที่กำลังใกล้จะออกรวงแล้วเกิดฝนตก มีความชื้นในนาค่อนข้างสูงและข้าวต้นเตี้ยที่ใช้ปุ๋ยมาก ลักษณะอาการเมล็ดจะลีบเป็นบางส่วน บนเมล็ดเต็มส่วนใหญ่จะมีแผลเป็นจุดสีน้ำตาล ดำ บางส่วนก็มีลายสีน้ำตาล และบางส่วนก็มีสีเทา หรือสีปนชมพู เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทำลายและทำให้เกิดอาการแตกต่างกันไป ซึ่งการเข้าทำลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงที่ดอกข้าวผสมแล้วอยู่ในช่วงเป็นน้ำนมและกำลังจะสุก หลังจากนั้นประมาณเกือบเดือนที่ใกล้เก็บเกี่ยว อาการเมล็ดด่างเมล็ดข้าวลีบ จะปรากฏอย่างชัดเจน โรคนี้สามารถแพร่กระจายไปกับลม ติดไปกับเมล็ด และอาจทำให้เชื้อราแพร่กระจายในยุ้งฉางได้อีกด้วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จึงได้แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดเมล็ดด่าง โดยให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้เมล็ดพันธุ์จากแปลงที่ไม่เป็นโรค แล้วคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม แมนโคเซบ ในอัตรา 3 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ส่วนในระยะที่ข้าวกำลังจะให้รวง หรือให้รวงเป็นเมล็ดแล้ว ถ้ามีฝนตกชุก ควรวางมาตรการป้องกันแต่ต้น คือป้องกันตั้งแต่ตอนข้าวออกรวงเป็นเมล็ดแล้ว โดยใช้ยาเคมี เช่น โพลีอ๊อกซิน ซีสเทน ฮีโนซาน หรือเดลซีน ฉีดพ่นในนาข้าวตามคำแนะนำของนักวิชาการและขอเน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงนาข้าวของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

หากเกษตรกรมีปัญหาในการทำเกษตรในช่วงนี้หรือผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-255652 ได้ในวันเวลาราชการ.

แหล่งที่มาของข้อมูล : กิตติ วัฒนกสิการ:สัมภาษณ์,สัมภาษณ์.18กันยายน 2558.
เรียบเรียงโดย:พรชัย พิมขุนทด. เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา